Det horribla pälsförbudet

      Kommentarer inaktiverade för Det horribla pälsförbudet

Det finländska samhället grundar sig på flit, respekt för arbete och företagande, jämlikhet, gemensamt ansvar och omsorg om andra. Så lyder inledningstexten i det regeringsprogram som regeringen Katainen antog sommaren 2011. Men, i samband med regeringsförhandlingarna antogs ett förslag om att möjliggöra system för medborgarinitiativ. Målet var att främja röstningsaktiviteten och medborgarinflytandet demokratin i Finland. Skrivningen ledde till en ny bestämmelse i grundlagen, som trädde i kraft vid ingången av mars. Enligt den ska minst 50 000 röstberättigade finska medborgare ha rätt att lägga fram initiativ för riksdagen om att en lag ska stiftas. Namnunderskrifterna samlas in på papper eller elektroniskt. Personligen är jag inte säker på ifall medborgarinitiativ är till mera nytta eller skada för demokratin.

Nu, inkommande vecka överräcks det första medborgarinitiativet till riksdagen. Över 60 000 finländare har skrivit under ett medborgarinitiativ där man kräver att pälsfarmningen förbjuds i Finland. Bakom initiativet finns djurskydds- och miljörörelserna Animalia, Luonto-Liitto, Oikeutta Eläimille, och SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten Liitto samt en rad andra organisationer. Namnundertecknarna utgör endast dryga 1 procent av befolkningen. Det ska bli intressant att se vilken tyngd en motion av det här slaget har i den politiska debatten. Och hur behandlingen kommer att ske.

Enligt en opinionsmätning som gjorts för tidningen Maaseudun Tulevaisuus är det trots allt fråga om bara en knapp femtedel av finländarna som vill förbjuda pälsfarmningen i Finland. Över hälften av dem som svarade på enkäten anser sig veta mycket lite eller ingenting om pälsfarmningen.

Riksdagen är dock skyldig att ta upp medborgarinitiativet till behandling, men bedömer sedan om initiativet ska godkännas eller om eventuella ändringar ska göras. Grundlagsutskottet ansåg, när det avgav sitt betänkande, att medborgarinitiativen endast kompletterar det representativa systemet. Lagstiftningsarbetet skall fortsättningsvis huvudsakligen bygga på propositioner och lagmotioner från riksdagsledamöterna. I bästa fall kan utvecklingen av medborgarinflytandet rent allmänt bidra till att folk inte fjärmar sig från politiken. Men, i värsta fall kan det också leda till ytterligare misstro mot politiken. Jag är nämligen rätt övertygad om att detta medborgarinitiativ inte kommer att leda till något förbud av pälsnäringen. Skulle ett förbud mot pälsnäringen godkännas, grundar sig det finländska samhället inte mera på flit, respekt för arbete och företagande, jämlikhet, gemensamt ansvar och omsorg om andra, som regeringsprogramstexten lyder. Ett förbud skulle vara helt horribelt. Jag för min del har en tydlig åsikt när det gäller pälsnäringen och kommer inte att låta mig påverkas av namnlistan.