Hemvårdsstödet kvar

      Kommentarer inaktiverade för Hemvårdsstödet kvar
Den länge väntade och kanske även befarade budgetramrian är nu över. En av de mest spännande frågorna i rian var regeringens beslut gällande företagbeskattningen. Om vi vill se tillväxt i Finlands ekonomi, måste vi helt enkelt kunna skapa förutsättningar för flera arbetsplatser. I detta sammanhang spelar de små och medelstora företagen en nyckelroll. Därför är det viktigt, att staten i en utmanande ekonomisk situation gör sitt bästa, för att skapa goda förhållanden för företagens verksamhetsförutsättningar och tillväxt. Jag är nöjd med att regeringen kunde hitta en gemensam linje i företagbeskattningen. Trots den avsevärda sänkningen av samfundskatten från 24,5 till 20 procent, ledde det inte till någon större skärpning av dividendbeskattningen för olistade bolag. Gränsen för s.k. skattefia dividender sänktes från 9 till 8 procent, varav 25 procent nu beskattas med kapitalskatt, men varav 75 procent fortfarande är lämnas obeskattad. Denna skärpning kan accepteras, eftersom den tidigare 60 000 euros gränsen föll bort. Totalskattegraden, bestående av bolags- och dividendskatten, hålls för största delen av företagen under kapitalskattesatsen och uppmuntrar till investeringar, tillväxt och nya arbetsplatstillfällen.
Kristdemokraternas viktigaste kärnfrågor i ramförhandlingarna var barnfamiljernas välmående, nya arbetsplatser och medborgares basservice.  Vi lyckades än en gång behålla hemvårdstödet oförändrat enligt nuvarande kriterier. Dessutom införs en ny form av stöd, som möjliggör flexibelitet för familjerna och möjlighet till deltidsarbete, utan att man går miste om hela hemvårdsstödet.
Både kommunreformen och reformen av social- och hälsovårdens servicestruktur kommer att verkställas. Kommunreformen kommer inte att innehålla någon paragraf om tvångssammaslagning, men jag är förhoppningsfull att kommunerna förstår vad som i förlängningen är den bästa lösningen för invånarna i både kommunerna och regionerna som helhet. Reformen av social- och hälsovårdens servicestruktur drivs nu vidare parallellt med kommunreformen. Härmed undanröjs nu ett problem som bromsat upp kommunreformen. Under de senaste månaderna är det många som spekulerat i om regeringen kommer att hållas samman tills budgetramrian är över. I och för sig har jag förståelse för spekulationerna. Vi har en ytterst utmanande ekonomisk situation, samt många stora, nödvändiga reformer som varit under beredning i nästan 2 års tid. Det finns av naturliga skäl spänningar inom en regering som består av 6 partier från olika block och ideologier. Trots dessa spekulationer, trots vissa spänningar, bevisade regeringen att det finns handlingskraft och på det som blivit ett finländskt varumärke; kristider kan ena olika folkgrupper till nödvändiga beslut.