Samfundskattesänkning ska inte betalas genom att sänka gränsen för skattefri dividend

      Kommentarer inaktiverade för Samfundskattesänkning ska inte betalas genom att sänka gränsen för skattefri dividend

Nu behövs radikalare åtgärder vidtas för att bl.a. sänka företagens samfundskatt för att få fart på tillväxten och sysselsättningen. Om vi på riktigt vill förbättra de finländska företagens konkurrenskraft och få fart på tillväxten, måste det tas till radikala åtgärder istället för småpysslande. Samfundskatten borde sänkas till 20 % från dagens 24,5 %.  Sänkningen skulle kosta ca 0,9-1,6 mrd euro enligt olika beräkningar. Skattelättnaden kunde kompenseras genom att skära ner en del byråkratiska företagsstöd. En sänkning av samfundskatten skulle vara bra för hela företagsfältet och det skulle förbättra förutsättningarna för företagsamhet, speciellt för små- och medelstora företag. En del av företagsstöden däremot leder till pappersarbete och sysselsätter mest till olika företagskonsulter och vilka gynnas mest genom stöden. Men, en sänkning av samfundskatten ska inte bekostas genom en sänkning av gränsen för skattefri dividend, som en del har föreslagit. För små- och medelstora, icke börsnoterade företag, bör den skattefria dividenden även fortsättningsvis hållas på samma nivå som idag.