Finland har förlorat konkurrenskraften – sänk bolagsskatten

      Kommentarer inaktiverade för Finland har förlorat konkurrenskraften – sänk bolagsskatten

Den Finländska ekonomin är i ett allvarligt läge. Finland har med knapp marginal undvikit recension, men utvecklingen och prognoserna ser dystra ut. Den ekonomiska verksamhetsomgivningen är förlamad. Både industrin och placerarna avvaktar utvecklingen, samtidigt som medborgarna minskar på konsumtionen. Osäkerheten och instabiliteten har lett till att företagen förlorat tron på framtiden. Ingen vågar investera, arbetsplatserna försvinner i en snabb takt. Samtidigt har de finländska företagens konkurrenskraft försvagats.

Balanseringen av ekonomin är ett av regeringsprogrammets främsta mål. För ändamålet finns två viktiga instrument, skattepolitiska åtgärder samt nedskärningar. För att få hjulen att rulla skulle det krävas modiga åtgärder gällande beskattningen. I den rådande situationen anser jag att
man kunde överväga en sänkning av samfundsskatten till samma nivå som i Sverige, från nuvarande 24,5 procent till 22 procent, eller lägre. En eventuell skattesänkning bör ändå inte förverkligas utan kopplingar till de inkomstpolitiska lösningarna, utan som en del av ett större paket som syftar till en förbättrad konkurrenskraft. Annars finns det risk för att sm-företagen drabbas av den nytta storindustrin får av skattesänkningen.

Regeringen bör ha ett fast grepp, förutom när det gäller beskattningen, i de inkomstpolitiska förhandlingarna. Nivån på personalkostnaderna har störst inverkan på företagens konkurrenskraft. Jag hoppas att arbetsmarknadsorganisationerna och finländarna, i samband med inkomst-uppgörelserna, har en mötesgående inställning när det gäller att förbättra konkurrenskraften. Det skulle samtidigt garantera bevarandet av mera arbetsplatser. Nu är det inte läge för stora löneförhöjningar.