Låt pälsnäringen utvecklas

      Kommentarer inaktiverade för Låt pälsnäringen utvecklas

Sammanfattning av undertecknads tal vid invigningen av Torp Frys Ab:s fryslagerbyggnad

Pälsbranschen har som näringsgren varit hårt ansatt under de senaste decennierna. Näringen har otaliga gånger dömts ut av olika förståsigpåare. Under flera års tid i början av 2000-talet kämpade pälsnäringen med stora lönsamhetsproblem. Det ledde till att många farmare slutade. En del farmare hade ekonomisk möjlighet att avsluta verksamheten, medan andra var tvungna att avsluta
verksamheten, endera genom konkurs eller skuldsanering. Men det fanns också sådana som ännu fortsatte kampen, av vilka de flesta i det läget egentligen inte hade något annat val.

Uppgång trots global finanskris

År 2008 när den globala finanskrisen slog till verkade jag som vd för Kust-Österbottens Företagarförening. Jag minns de krismöten som vi ordnade tillsammans med pälsnäringens representanter och en del finansiärer. Tyvärr fanns det i det läget också representanter för den offentliga sektorn, som inte trodde på näringens framtid och visade ointresse för eventuella
stödåtgärder. Idag, några år senare vet vi hur det har gått. Pälsnäringen går åter bättre och genererar enorma summor skattemedel till stat och kommun. Det här borde ju alla vara glada över! Enligt en rapport som sammanställts av Pellervos ekonomiska forskningsinstitut har pälsnäringen en avgörande betydelse för skatteintäkterna i många kommuner. Undersökningen bygger på analyser av skatteuppgifterna i fastställda bokslut. Skatteintäkter på miljontals euro
utgör grundvalen för flera österbottniska kommuners ekonomi. År 2011 som var det bästa året under den period som undersöktes uppgick den totala skattesumman inom näringen till närmare 60 miljoner euro. I förhållande till hela landets budget är andelen inte så stor, men när det gäller de 20 kommuner där pälsnäringen verkar är summorna högst betydande. Vad kan man få för 60 miljoner euro? Låt mig ta ett exempel: löne- och socialkostnaderna för uppskattningsvis 1400 vårdare torde utgöra cirka 60 miljoner euro!

Pälsnäringens politiska sits utmanande

Regeringsprogrammet berör pälsbranschen kort i två meningar. Först en kraftig formulering om att regeringen ”stöder fortfarande utvecklingen av pälsproduktionen som en ansvarstagande näringsgren”. Sedan en mer luddig skrivelse som väcker oroande tankar: ”Regeringen utreder
möjligheterna att stöda en frivillig övergång från pälsdjursuppfödning till någon annan näringsgren”

Pälsnäringens politiska sits är utmanande. Det finns politiker som ställer sig kritiska till näringen, men endast två partier – De Gröna och Vänsterförbundet – motarbetar den aktivt. Majoriteten bland oss fyra övriga regeringspartier och de två oppositionspartierna stöder, eller åtminstone accepterar, branschen som en laglig näring bland andra. Men tyvärr är inte alla glada över pälsnäringens positiva utveckling. Den pågående namninsamlingen till förmån för ett medborgarinitiativ, genom vilken man strävar till ett totalförbud för pälsnäringen, har i nuläget samlat drygt 40 000 namn.

Medborgarinitiativ borde syfta till utveckling istället för avveckling

Man kan ju fråga sig om proteströrelser av det här slaget var tanken, då man förberedde lagen som möjliggör medborgarinitiativ. Jag skulle ha bättre förståelse för ett medborgarinitiativ som syftar till att utveckla samhället. Dagens Finland behöver alla sina lagliga näringsgrenar, ifall vi skall klara av att uppehålla välfärdssamhället och därtill hörande kostnadsstegringar.

För övrigt väcker sättet på hur man samlar in namnen tvetydiga tankar. Man kan ju fråga sig om det är det korrekt att man har satt ut protestlistor i den multinationella Body Shop kedjans butiker. Body Shop är en brittisk kedja av affärer som säljer kosmetika produkter, som numera finns världen över. Företaget The Body Shop grundades av brittiskan Anita Roddick och hennes make och blev känd för dess miljövänlighet och för att inte testa produkter på djur. Men, man glömmer lätt att berätta att Body Shop kedjan sedan år 2007 ägs av kosmetikajätten L´Oréal. Företaget finns med på listan över vilka företag som använder sig av djurförsök. Kanske något att tänka på
för alla de som ivrigt tecknat på protestlistan mot pälsnäringen, just i dessa Body Shop butiker?

Tillgången på inhemskt råmaterial bör tryggas

En annan utmaning som näringen står inför är att fodertillverkarna kämpar med brist på inhemskt råmaterial. Detta i sin tur begränsar tillväxten av pälsdjursnäringen. Torkade animaliska proteinfoder klass 2 kunde lösa en del av bristen. En översikt och genomgång av lagtolkningen gällande benmjöl har utretts, genom ett upprop av fodertillverkarna och representanter för
pälsförbundet. Minister Koskinens stab reagerade snabbt på det brev som undertecknad tillsände ministeriet för ett par veckor sedan. Tillsammans med pälsförbundets expertis kommer vi att analysera ministeriets svar, samt förslag på nya alternativ, i hopp om att finna en snar lösning på råvaruproblemet.

Tillsammans med andra kolleger i riksdagen, vilka har en positiv inställning till lantbruks- och pälsnäringarna, kommer jag att fortsätta kampen för att pälsnäringen skall beredas möjligheter att utvecklas i en positiv riktning. Under hösten kommer vi, i samråd med pälsförbundet att vidta
åtgärder som stärker dessa målsättningar. Istället för att avveckla bör vi istället låta pälsnäringen utvecklas!

Peter Östman

Riksdagsledamot, gruppordförande

Kristdemokratiska riksdagsgruppen