Sm-sektorns andel av BNP 40 procent.

      Kommentarer inaktiverade för Sm-sektorns andel av BNP 40 procent.

Sm-företagen är viktiga för vår nationalekonomi.  Av företagens totala omsättning på 395 miljarder euro står sm-företagen  för hälften och merparten av deras omsättning uppstår inom industri och handel. Sm-sektorns andel av BNP är 40 procent.

Av importen utgör sm-företagens andel 23 procent och av exporten 10 procent.  Man bör också beakta att många små och medelstora företag fungerar som underleverantörer till stora företag, vars produkter och tjänster exporteras.

I många fall skulle enmansföretag ha möjligheter att expandera, men företagaren är inte nödvändigtvis beredda att iklä sig de nya risker och skyldigheter som en anställning innebär.

En anställning kunde i många falla underlätta för företagaren, eftersom man då skulle kunna dela på sysslorna. Genom att sänka arbetsgivaravgifterna temporärt under 1-2 års tid, skulle man underlätta situationen för enmansföretagare att nyanställa.

Åtgärder i syfte att stärka näringslivet är en ödesfråga för Finland. Det är särskilt viktigt att vi ger postiva signaler till industrin som planerar investeringar, om att vi är beredda att trygga energisäkerheten till ett överkomligt pris också framöver.

Statsmakten bör trygga verksamhetsförutsättningarna för industrin. Då säkerställer man samtidigt att Finland inkasserar viktiga exportintäkter.  Energiskatten för industrin skall därför ligga på en nivå, så att näringslivet i Finland behåller sin konkurrenskraft.