Stuveriarbetarnas krav orimliga

      Kommentarer inaktiverade för Stuveriarbetarnas krav orimliga

Av Finlands totala utrikeshandel levereras 80 procent sjövägen – av exporten 90 och av importen 70 procent. Exportens andel av bruttonationalprodukten är så hög som 40 procent.

Strejkar man i hamnarna betyder det att man förlorar 160 miljoner i exportintäkter och 120 miljoner euro importintäkter per dag. Hamnarna har en central roll i hela transportkedjan. Båt-, järnvägs-, landsvägs- och flygtransporterna bildar som helhet transportkedjan i hela Finlands ekonomi. Strejken skulle förmodligen också leda till stängningar av en del industrier redan inom loppet av en vecka.

Följderna av en strejk syns även i butikshyllorna eftersom 90 procent av importvarorna transporteras via hamnarna.  Enligt handeln skulle färskvaror som ex.utländska frukter och grönsaker ta slut först.

Stuveriarbetarnas löner ligger på en relativt god nivå. Med detta i åtanke, samt den nuvarande ekonomiska situationen, är stuveriarbetarnas krav och hot om en fullskalig strejk orimliga.