Den gröna ministern är ute och cyklar – igen!

      Kommentarer inaktiverade för Den gröna ministern är ute och cyklar – igen!

Arbetsminster Anne Sinnemäki är ute och cyklar. Igen en gång. Nu vill hon förbjuda en laglig näringsgren, pälsfarmningen. För en tid sedan gick hon också ut mot företagarkåren genom missvisande uttalanden gällande dividendbeskattningen.

Som arbetsminister borde Sinnemäkis primära mål och bekymmer vara att skapa flera arbetsplatser. Men nej.  Istället satsar hon sin energi på att uttala förbud mot, en för vårt land och speciellt landsbygden, viktig näringsgren.

Eventuella missförhållanden i djurhållningen bör rättas till. Men tänk om den gröna ministern skulle satsa samma energi på att granska missförhållanden som sker inom vård och omsorg av mänskor. Jag vet inte hur bra ministern förstår sig på matematik, men om hon kan kalkylera, borde hon genast inse, att det procentuellt sett finns betydligt större problem  tex. inom äldreomsorgen i huvudstadsregionen, än vad det finns problem inom djurhållningen i vårt land. Ifall ministern inser vidden av detta problem, samt innebörden av en sådan jämförelse, skulle hon eventuellt inse konsekvenserna av sitt uttalande. Eller var månne hennes uttalande utstuderat populistiskt och åter en gång planerat som grönt gift mot landsbyggdsföretagarna? Hur det nu än vara må, men man förväntar sig nog ett bättre omdöme av en arbetsminister.