Barnfamiljerna i fokus

      Kommentarer inaktiverade för Barnfamiljerna i fokus

År 2007 varnade Institutet För Familjepolitik (IFP) i en rapport till europaparlamentet om försämrade utsikter för familjerna.

En rapport visar, att för varje 13 euro som Europa avsätter för sociala utgifter, avsätts bara en för familjen. De sociala utgifterna för ålderdom och hälsa står för 42% respektive 29% av de sammanlagda sociala kostnaderna.  Utgifterna inom dessa områden fortsätter att öka. Som jämförelse noteras att satsningarna på familj och barn är endast 7,8%.

För många familjer är det största problemet att sammanjämka den nybildade familjen med studier eller med inträde i arbetslivet. Dagens föräldrar belastas av ökade krav på effektivitet i arbetet samt ökad osäkerhet över anställningsförhållandenas kontinuitet. Stress, brådska eller arbetslöshet försvårar livet för barnfamiljer. En av de stora utmaningarna för familjepolitiken i Finland är att sammanjämka förvärvsarbete och familjeliv.

Familjegemenskapen är den viktigaste grundenheten i samhället som erbjuder sina medlemmar omsorg på basis av nära mänskliga relationer. Familjepolitiken i Finland bör därför  fokusera på att ge barnen en trygg och säker uppväxtmiljö och säkerställa att föräldrarna har materiella och mentala möjligheter att föda och uppfostra barn.