Privata sektorns återhämtning avgörande

      Kommentarer inaktiverade för Privata sektorns återhämtning avgörande

Världsekonomin håller på att återhämta sig från en mardröm. Den globala ekonomin återhämtar sig nu snabbare än vad många förutspådde, men är fortfarande beroende av hur regeringarna i de mera avancerade ekonomiländerna stimulerar.

Regeringen får inte upphöra med stimulansåtgärderna för tidigt, i tron att ekonomin redan återhämtat sig och att vi står på en stadig grund. Finland bör i det här skedet fokusera stimulansåtgärderna på projekt som konkret leder till nya arbetsplatstillfällen.

De högkonjunkturer vi genomlevt har inte varit varken normala eller hållbara. Historien behöver kanske inte låta sig upprepas, men vägen till en mera hållbar välfärd kommer att kräva både ansträngningar och tålamod. På vägen tillbaka har den privata sektorns återhämtning en avgörande roll. I återhämtningsskedet kommer det att krävas ett bättre samspel mellan politiker, banker och företagssektorn, speciellt inom sm-företagssektorn.