Vill man svänga bort blicken från de egna problemen?

      Kommentarer inaktiverade för Vill man svänga bort blicken från de egna problemen?

Riksdagsledamöterna för de tre största partierna, Seppo Kääriäinen, Ilkka Kanerva och Eero Heinäluoma har bl.a för nättidningen Verkkoapila uttalat sig om vilka valteman som blir viktiga i nästa riksdagsval. Alla tre ansåg att Nato-frågan kommer att bli ett centralt tema. Centerns Seppo Kääriäinen tror, att Nato-frågan blir ett av de viktigaste valteman i riksdagsvalet nästa vår. Samlingspartiets Ilkka Kanerva ansåg att säkerhetspolitiken kommer att få en centralare roll bland valfrågorna än tidigare. Även socialdemokraternas Eero Heinäluoma förutspår att Nato-frågan kommer att lyftas fram i riksdagsvalet.

Det är naturligtvis viktigt att säkerhetspolitiken diskuteras grundligt i samband med riksdagsvalet.

Kommer frågan om Nato tillhörighet verkligen att vara ett så centralt tema som dessa veteranpolitiker förutsäger? Vilka valfrågor vore viktiga ur medborgarnas eller näringslivets perspektiv?

I en artikel i Financial Time tidningen för några dagar sedan uttalade flera europeiska industriledare sin oro över att den ekonomiska tillväxten i år förutspås vara ytterst svag. Marknaden är fortfarande sårbar och tillväxtsiffrorna kommer att svaja.

I de mest pessimistiska rapporterna lyser till och med en rädsla för en ny recession. Företagsledarna grundar sin pessimism på att arbetslöshetssiffrorna ännu förutspås ligga på en hög nivå detta år. Enligt de värsta skenarierna kan vi ännu gå in i en ny depression.

Diskussionerna om sysselsättningen, arbetslösheten, riskerna för att mänskor slås ut från arbetsmarknaden, samt kommunernas kraftiga utgiftsökningar får inte bli sidoteman. Det får inte bli så, att man använder Nato-kortet till att vända bort blickarna från de kärnproblem och utmaningar som Finland står inför.