Bränslebeskattningen drabbar folk på landsbygden, exportindustrin och jordbruket 

      Kommentarer inaktiverade för Bränslebeskattningen drabbar folk på landsbygden, exportindustrin och jordbruket 

Den kristdemokratiska riksdagsgruppen presenterade på fredagen vår alternativbudget. När vi inledde beredningen av alternativbudget ställde vi oss frågan: spelar skuldbördan inom den offentliga sektorn någon roll? Svaret är naturligtvis ja. I ärlighetens namn bör konstateras att spelutrymmet är knappt. Trots det knappa spelutrymmet strävar vi till att använda ca 0,5 miljarder mindre skattemedel än vad regeringens budget skulle kosta.

Finland håller inte längre måttet i nordisk ekonomisk jämförelse. Istället närmar vi oss länderna i centraleuropa. Ett av Marin regeringens mest långtgående ekonomisk-politiska beslut var godkännandet av EU:s återhämtningsinstrument, som fattades av regeringen sommaren 2021. I det skedet hade Finland ännu en genuin möjlighet att påverka Europas framtid. Istället accepterade regeringen ett hastigt hopsytt återhämtningsverktyg som ledde till nya inkomstöverföringar inom EU. Tyvärr. Så sent som sommaren 2021ökades statens utgiftsramar, i skuggan av coronakrisen, genom en gemensam överenskommelse mellan regeringspartierna. En del av åtgärderna var absolut nödvändiga, men alla stöd var och är inte försvarbara. 

Det finns fortfarande inkomstfällor i vårt nuvarandesocialskyddssystem, vilket ytterligare försvårar arbetskraftsbristen.KD publicerade 2018 en egen modell för socialskyddet. Vårt förslaginnehåller riktlinjer för ett socialskydd, som bygger på ett allmänt stöd, och som är mera flexibelt när livssituationen förändras. 

Skärpningen av bränslebeskattningen som Marins regering verkställdedrabbar främst folk som bor på landsbygden, exportindustrin och jordbruket. De höga kostnaderna för pendling leder till inkomstfällor. För en del mänskor lönar det sig inte att ta emot ett jobb, eftersom kostnaderna för att pendla blir för höga i förhållande till lönen. Alla kommer inte heller att ha råd med en elbil ännu under de närmaste åren. En sänkning av bränsleskatten skulle i nuläget främjasysselsättningen, exportsektorn, den inhemska produktionen och jordbruket. Vi stöder också logistikbranschorganisationen SKAL:s förslag om ta ibruk ett s.k. yrkesdieselsystem, som bl.a. skulle innebära att den diesel som används inom godstrafiken skulleåterbetalas som en skatteåterbäring. Detta förslag fanns i regeringsprogrammet, men Marin regeringen dumpade tyvärrförslaget.

Alla regeringar fattar goda och mindre goda beslut. Kanske någonundrar om jag tycket att Marin regeringen gjort något bra? Absolut. Jag vill ge regeringen en eloge bl.a. för hur den hanterat stödet tillUkraina. Beslutet om det tionde stödpaketet fattades i veckan. Speciellt glad är jag över regeringen noterade mitt och riksdagens Ukraina vängrupps initiativ och gick in för att leverera modulbostäder, för temporärt boende, åt en del ukrainare vars bostäder förstörts pgaryssarnas bombräder. Överlag har Finlands regerings, riksdags och finländarnas hjälpvilja rönt uppskattning hos Ukrainarna. Detta bekräftades också under den Ukrainska ambassadörens, Olga Dibrovas besök i Jakobstad i veckan.