Dieselbilens tid är inte förbi

      Kommentarer inaktiverade för Dieselbilens tid är inte förbi
Den expertgrupp som kommunikationsministeriet har tillsatt för att behandla klimatpolitiken inom transportsektorn har tagit fram ett förslag till åtgärdsprogram för att före 2045 avlägsna växthusgasutsläppen från trafiken och transporterna i Finland. För att trafiken ska bli kolfri behövs nollutsläppsbilar och lågutsläppsbilar, förnybara bränslen.
Finland är redan bra på gång när det gäller klimatsmart teknologi. Därför har vi heller ingen orsak att ställa överambitiösa klimat-och energimål i förhållande till konkurrentländerna. Det leder till mer kostnader för den finländska industrin, vilket försvagar vår konkurrenskraft på den globala marknaden. Då flyttas produktion till länder med sämre teknik och med mindre ansvar, varmed de globala miljöproblemen istället bara växer.
En grupp finländska forskare föreslog för en tid sedan att bensin- och dieselbilar förbjuds om åtta år. De föreslog importstopp år 2025 och totalt försäljningsförbud år 2027. Helt orealistisk sade branchfolk. Det säger jag också. Speciellt när det gäller den tunga trafiken. I takt med att teknologin utvecklas så kommer förutom elbilar också biogasbilar och hybridbilar att få en större marknadsandel på den finländska personbilsmarknaden. Utbudet av olika alternativ kommer således att öka. Inom några år kommer också begagnade miljövänliga bilar att nå marknaden och då sker förändringen allt snabbare.
Visst, elbilen kommer. Men alla har inte råd att köra med elbil redan om 7 år. Alla bor inte heller i storstadsmiljöer med korta körsträckor. Förresten finns det ingen chans att bilindustrin skulle ha kapacitet att att producera den mängd bilar som skulle behövas ifall förbränningsmotorn skulle förbjudas. En elbil som skall klara 500 km körning utan laddning, har ett batteri på uppemot 100kWh, vilket kan ge upphov till 15-20 ton klimatutsläpp under tillverkningen. Då kan till exempel en snål dieselbil rulla 150-200 000 km på samma klimatutsläpp som elbilen haft bara för att producera batteriet. När elbilarna slår igenom på det sätt som många hoppas, kommer det att leda till stora mängder begagnade batterier. Frågan hur de ska återvinnas måste också lösas.
Dagens klipmatdebatt har antagit formen av ett ställningskrig mellan fossila bränslen och elektrifiering. Samtidigt görs stora investeringar på att utveckla bättre förbränningsmotorer, och tekniken fortsätter att utvecklas. Jag tror att vi ännu en lång tid framöver kommer att ha förbränningsmotorn med. De kan drivas genom hybridteknik, biogas eller förnybart dieselbränsle.
Inför riksdagsvalet blir klimatfrågan en stor valfråga. Partierna positionerar sig. På den ena flanken finns det politiker som överdriver i syfte skrämma och locka ”gröna” väljare. På den andra flanken finns det politiker som fullständigt förnekar klimathotetet. Sanningen finns mitt emellan dessa linjer. Jag tror att det är för tidigt att begrava dieselmotorn.