Palestiinalaisille eniten päänvaivaa ja suoranaista hengenvaaraa ei aiheuta Israel

      Kommentit pois päältä artikkelissa Palestiinalaisille eniten päänvaivaa ja suoranaista hengenvaaraa ei aiheuta Israel

Israelin valtion olemassaolo perustuu toisen maailmansodan jälkeiseen kansainväliseen tahtotilaan turvata juutalaisten oikeudet ja turvallisuus täysivaltaisesti edes yhdessä maailman maassa. Aihe on relevantti tänäkin päivänä antisemitismin nostaessaan päätään monella puolella maailmaa, myös meillä Suomessa. Jo 40-luvulla kansainvälinen yhteisö tunnusti Israelin oikeuden olemassaoloon juutalaisena valtiona, jota Amnesty nyt kyseenalaistaa, vaikka toisin haluaa antaa ymmärtää. Lehdistötiedotteessaan Amnesty kertoo, ettei kyseenalaista Israelia juutalaisena valtiona, mutta käyttää silti vasta julkaistussa raportissa kymmeniä sivuja Israelin syntyprosessin ja juutalaisten kohtelun kritisoimiseen.

Itse asiassa koko Israelin valtion olemassaolo perustuu positiiviseen erityiskohteluun: että jokaiselle juutalaiselle ja juutalaisen lähisukulaiselle tarjotaan paluumuutto-oikeus Israeliin ja maan kansalaisuus on monen mielestä välttämättömyys juutalaisen elämän turvaamiseksi. Jo itse maan – kansainvälisessä yhteisössä varsin hyväksyttyyn – olemassaoloon liittyy siis kiinteästi juutalaisten erityiskohtelu.

On selvää, että palestiinalaisilla erityisesti palestiinalaisalueilla on tukala tilanne. Palestiinalaisille eniten päänvaivaa ja suoranaista hengenvaaraa ei kuitenkaan aiheuta Israel, vaan Palestiinan suurin puolue, terroristijärjestö Hamas. Hamasin tavoitteena on peruskirjansa mukaan Israelin valtion tuhoaminen ja juutalaisten tappaminen. Esimerkiksi Amnesty itse on nostanut esiin Hamasin pidättävän, kidnappaavan ja surmaavan palestiinalaisia ilman oikeudenkäyntiä. Ainoa varteenotettava vastus Hamas-hallinnolle on Israel, joka seisoo tavallisten palestiinalaisten puolella siitä huolimatta, että Palestiinan hallinto haluaa tuhota Israelin valtion ja juutalaiset.

Ei liene sattumaa, että Amnestyn omien sanojensa mukaan vuosia valmisteltu raportti ilmestyy viikko Vainojen uhrien muistopäivän jälkeen ja vain päiviä ennen Afrikan Unionin äänestystä Israelin tarkkailijajäsenyydestä unionissa. Niin ikään ei liene sattumaa, että ihmisoikeusjärjestö Amnesty on julkaissut kymmeniä Israel-kriittisiä kannanottoja viime vuosina, muttei esimerkiksi ainuttakaan selvitystä antisemitismistä.

Israel on paitsi yksi Välimeren monikulttuurisimmista ja -arvoisimmista yhteiskunnista, myös Lähi-idän ainoa demokratia. Israel on avain, ei este, Lähi-idän rauhan saavuttamiselle. Niin ikään kansainvälisten ihmisoikeusjärjestöjen tavoitteena tulisi olla purkaa Lähi-idän jännitteitä, ei luoda niitä lisää syyttämällä luokan mallioppilasta. Israel tarvitsee kansainvälisen yhteisön tuen rauhan ja kaikkien asukkaidensa oikeuksien edistämiseksi, ei läksytyksiä länsimaista käsin.