Author Archives: Peter

KD on valmis hallitusvastuuseen

Kristillisdemokraatit saivat eduskuntavaaleissa 4,2 prosentin kannatuksen, mikä on 0,3 prosenttiyksikköä enemmän kuin edellisissä eduskuntavaaleissa. Saimme viisi kansanedustajaa. KD:n kokonaisäänimäärä valtakunnallisella tasolla on puolueen historian neljänneksi paras tulos, 130 694 ääntä,… Read more »

Marinin hallituksen tilinpäätös    

Pääministeri Marinin hallituksen tilinpäätös lähestyy. Millaisen perinnön se jättää jälkeensä, ja mitä seurauksia sillä on pitkällä aikavälillä? Kristillisdemokraatit ovat arvostelleet hallitusta nopeasti kasvaneesta lainanotosta ja priorisoinninpuutteesta rahankäytössä. Vuoden 2023 loppuun mennessä valtionvelka kasvaa noin 146 miljardiin euroon. Pelkästään… Read more »

Sähkön hinta ja maatalouden kriisi huolestuttavat

Venäjän julma sota Ukrainaa vastaan on jatkunut lähes 300 päivää. Viattomiin ihmisiin kohdistuu mielettömiä hyökkäyksiä, joista kärsii pääasiassa vanhukset, naiset ja lapset. Tämä on ennennäkemätön tragedia.  Sota ja ylioptimistinen aikataulu… Read more »

Polttoaineverotus vaikuttaa maaseudun ihmisiin, vientiteollisuuteen ja maatalouteen 

Kristillisdemokraattien eduskuntaryhmä esitteli vaihtoehtobudjettimme perjantaina. Aloittaessamme tekemään vaihtoehtoista talousarviota, kysyimme itseltämme: onko julkisen sektorin velkataakalla merkitystä? Vastaus on tietysti kyllä. Rehellisyyden nimissä on todettava, että talouden liikkumavaraa on tällä hetkellä niukasti. Siitä huolimatta pyrimme vaihtoehtobudjetissamme käyttämään noin 0,5 miljardia vähemmän verorahoja kuin on hallituksen laatima budjetti. Suomen taloustilanne ei… Read more »

Suomalainen maatalous on elinehtomme 

Eduskunta kävi tällä viikolla lähetekeskustelua kahdesta eri valtioneuvoston selonteosta: huoltovarmuusselonteosta ja maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmasta. Näissä selonteoissa on nyt havahduttu siihen, että nykymaailmassakin voi tulla kylmä ja nälkä. Nähdään myös, että on varauduttava täysin uusiin ja yhä monimutkaisempiin uhkiin. Koronapandemia toi esiin vakavia puutteita ja kävi ilmi, että varmuusvarastot eivät… Read more »

Välikysymys energiapolitiikasta on paikallaan

Kristillisdemokraattien eduskuntaryhmä on mukana välikysymyksessä koskien energiamarkkinoiden toimintaa, sähkön hintaa ja hallituksen Fortum-politiikkaa. Tiistaina jätetyssä energiapolitiikkaa käsittelevässä välikysymyksessä esittelimme lukuisia kansalaisten arkeen, EU-tason energiapolitiikkaan ja omistajaohjaukseen liittyviä ongelmia. Politiikassa on… Read more »

Hoitajat ovat venyneet ja tinkineet tarpeeksi 

Suomi on erittäin syvän terveydenhuoltoa koskevan kriisin keskellä. Terveydenhuollon ammattiliitot taistelevat työntekijöidensä paremman palkan ja parempien työolojen puolesta. Ne myös uhkaavat uusilla lakoilla, koska työmarkkinaosapuolet eivät ole pystyneet neuvottelemaan ratkaisua…. Read more »

Polttoaineveroa täytyy laskea!

On kulunut neljä kuukautta Venäjän laajan rintaman hyökkäyksestä Ukrainaan. Sota syö kärsivällisyyttä. Kaikista pahiten kärsivät ukrainalaiset. Kymmenet tuhannet sotilaat ja tuhannet siviilit ovat antaneet henkensä. Lisäksi tuhansia siviilejä on haavoittunut…. Read more »