PERHEPUOLUE KD-Taistelee perheen puolesta

      Kommentit pois päältä artikkelissa PERHEPUOLUE KD-Taistelee perheen puolesta

Kristillisdemokraattien perhepoliittinen ohjelma on uusittu. Aitona perhepuolueena KD haluaa toimia perheiden- ja lasten hyväksi. Ohjelman juuret ulottuvat syvälle kristilliseen arvomaailmaan, mutta sen oksat ja lehdet ovat tässä päivässä, arkitodellisuudessa ja erilaisten nykyperheiden keskellä.

Yksinhuoltajien, yhteishuoltajien ja uusperheiden määrä kasvaa. Nämä vanhemmat tarvitsevat myös yhteiskunnan täyden tuen lasten huoltajina ja kasvattajina. Hyvä tukiverkosto on erityisen tärkeä yksinhuoltajalle. Jaksamisen ja hyvinvoinnin kannalta on ratkaisevaa, että yksinhuoltajalla on mahdollisuus myös omaan aikaan ja ystäviin.

Ohjelman kantavina teemoina ovat perhearvojen korottaminen, perheiden perustamisen helpottaminen sekä perheiden tukeminen ja auttaminen niiden haasteissa. Yhteiskuntamme rakentuu perheiden varaan, perheet ovat sen joko tukeva tai horjuva perusta. Koko yhteiskunnan hyvinvoinnin lähtökohtana on, että perheissä voidaan hyvin. Muuttuvassa yhteiskunnassamme kristilliset arvot antavat vahvan perustan perhepolitiikalle.