Hur vill vi att EU utvecklas?

      Kommentarer inaktiverade för Hur vill vi att EU utvecklas?

EU kommissionens ordförande Juncker höll i veckan sitt linjetal om Unionens framtid. Som utgångspunkt använde Juncker den vitbok som kommissionen publicerade i våras. Den innehåller flera linjedragningar som leder EU i en utveckling mot en federalstat. Ett ämne som diskuterats för lite i Finland. Istället har vi en svartvit diskussion. Antingen är man villkorslöst för ett forsatt EU medlemsskap, eller så förespråkar man ett utträde ur EU. Båda alternativen är dåliga för Finland.
På torsdagens frågetimme lyftes ärendet till diskussion. Eftersom Finlands EU linje för tillfället verkar otydlig, riktade jag ett antal frågor till regeringen. Junckers tal innehöll nämligen flera element som siktar mot en federalstat. I praktiken skulle det leda till att EU får en större budget, mera makt över medlemsstaternas nationella budget, ett större solidariskt ansvar för ekonomin, en harmonisering av företagsbeskattningen och mervärdesskatterna. Juncker förespråkade också ett gemensamt EU försvar. Han lyfte fram behovet av en EU president med större makt. EU skutan skulle enligt Juncker ha behov av en stark kapten som styr rodret. Vad innebär det för Finland? Kan regeringen godta förslagen, som innebär ett större ekonomiskt ansvar för Finlands del. Hur mycket växer vår nettobetalningsandel efter att Brexit verkställs osv.?
Statsministern, som samtidigt svarade på Sannfinländarnas frågor, sa att denna regering har åtminstone inga planer på ett EU-utträde. Enligt Sipilä godkänner regeringen inte heller ett utvidgat ekonomiskt ansvar. Ett onödigt kort svar på komplicerade frågor. För att avleda uppmärksamheten från mina frågor övergick en del ledamöter att lyfta fram det positiva, gällande omröstning där skogsindustrins linje vann, när EU parlamentet röstade om beräkningssättet för kolsänkorna. Jag instämmer. Det var en ytterst positiv nyhet. Regeringen med minister Tiilikainen i spetsen har gjort ett bra jobb men i rättvisans namn kunde man ha nämnt att det vinnande kompromissförslaget lades fram av Nils Torvalds. Som tillsammans med flera finländska kolleger lobbade i sina grupper.
I motsats till Sannfinländarna, anser KD att Finland ska verka inom EU. Samtidigt anser vi att det är nu kampen går om EU:s framtida utveckling. Därför bör Finlands linje förtydligas. Vad vill vi med EU?
Istället för att ta itu med EU:s problem väljer EU kommissionen att gå in för en institutionell diskussion. Högtflygande visioner, som siktar mot en federalstat, löser inga problem. Kommissionen borde istället ta sitt ansvar som fördragens väktare. Mest ändamålsenligt är att jobba utgående från nuvarande grundavtal och utveckla samarbetet, när det gäller både ekonomin och bekämpningen av terrorismen. Agera starkt för att genomföra lagstiftningen av den inre marknaden. Sätt fokus på det som är gemensamt, i stället för att gå dessa institutionella diskussioner, som både Juncker och Frankrikes president Macron satsar sitt krut på.

Peter Östman
Kansanedustaja – Riksdagsledamot – MP