Initiativet för Äkta äktenskap röstades ner i riksdagen

      Kommentarer inaktiverade för Initiativet för Äkta äktenskap röstades ner i riksdagen

Medborgarinitiativet för den traditionella äktenskapssynen, Äkta äktenskap rf, samlade över 100 000 namn. Trots det fick initiativet ett kyligt mottagande i riksdagen. En majoritet av det nuvarande lagutskottets medlemmar beslöt i sitt betänkande att initiativet förkastas. Under fredagens omröstning i plenisalen var det endast 48 ledamöter som röstade för äktenskapet mellan man och kvinna. Nästa vecka kommer riksdagen att rösta om klämförslagen. Hoppas att initiativtagarna då skulle få lite bättre förståelse av riksdagsledamöterna.
Det fanns starka motiv för att bevara det nuvarande äktenskapet som en särskild institution. Äktenskapet är inte enbart ett avtal mellan två individer. Det är fråga om en av samhällets mest centrala grundenheter, på vilken familj och släkt byggs upp. En könsneutral äktenskapslag skulle leda till en blandning av begrepp där äktenskapet betydelse som institution minskar.
Unde den förra riksdagsperioden beslöt det lagutskott, där jag var medlem, att bevara äktenskapet mellan man och kvinna. Tyvärr röstade ändå en majoritet av riksdagen annorlunda än dåvarande lagutskott. Redan då konstaterade lagutskottet att det varken strider mot grundlagen eller det Europeiska människorätts-avtalet, att definiera äktenskapet som ett förbund mellan man och kvinna.
Lagutskottet under den förra perioden fäste speciell uppmärksamhet vid barnens rättigheter. Utskottet krävde att riksdagen gör konsekvensbedömningar av barnens rättigheter i samband med stora reformer som berör familjen. Kravet grundar sig bl.a. på FN:s barnkonvention.
När den könsneutrala lagstiftningen träder i kraft så inverkar det mest på barnens situation. Detta har inte beaktats. De nuvarande regeringspartierna, Centern, Samlingspartiet och Sannfinländarna godkände enhälligt de kompletteringslagar vilka är kopplade till den könsneutrala äktenskapslagen. Bland annat lagen som berör adoption. Man kan med fog fråga varför de hade en sådan brådska.
I fredagens omröstning röstade riksdagsgrupperna enligt följande: Mot det Äkta äktenskapet röstade 26 ledamöter från Centern, 3 Sannf, 31 Sam, 31 sd, 13 gröna, 11 vänst, 6 sfp.
För det Äkta äktenskapet röstade: 13 cent, 28 sannf, 1 saml, 1 sd, 5 kd. Således fanns det ingen från de gröna, vänstern eller sfp, som gav sitt stöd för medborgarinitiativet Äkta äktenskap som ett förbund enbart mellan man och kvinna.
Trots de tidigare uttalade löftena om att kyrkosamfunden självständigt får besluta om vigselrätten, så har detta glömts redan före lagen fått laga kraft. Ur juridisk synvinkel har kyrkosamfunden lämnats i en besvärlig situation. I praktiken kan nu enskilda präster agera hur de vill, vilket kommer att leda till olyckliga rättsprocesser. Det brådskar att granska och korrigera dessa missförhållanden i lagstiftningen.