Regeringsmedverkan innebär ansvar

      Kommentarer inaktiverade för Regeringsmedverkan innebär ansvar

Det nya regeringsprogrammet har presenterats och kommer till riksdagen för behandling i nästa vecka. Många kritiska röster har redan höjts. Visst finns det fog för en del av kritiken. Men, samtidigt bör man granska programmet och målsättningarna ur flere perspektiv. För det första bör man analysera i vilken verksamhetsomgivning Finland och Europa befinner sig i. För det andra bör man minnas att statsskulden under de senaste åren vuxit med ca 10 mrd per år. För det tredje bör man komma ihåg att dryga 900 000 mänskor i vårt land lever under fattigdomsgränsen. Utgående från dessa parametrar och stora utmaningar startades regeringsförhandlingarna några veckor efter valet. Alla riksdagspartier hade möjlighet att svara på regeringssonderarens frågor. Av dessa valde regeringssonderaren Katainen att fortsätta med de partier vilka var beredda att iklä sig det ansvar som en regeringsmedverkan innebär. Slutresultatet blev, inte helt oväntat, ett program bestående av många kompromisser. Trots kompromisserna innehåller programmet förbättringar för vissa folkgrupper. Man kan också konstatera att en stor del av befolkningen inte kommer att märka av några drastiska förändringar i sitt vardagliga liv. Kristdemokraterna är överlag nöjda över att så många av våra målsättningar tas med i regeringsprogrammet.

En ny lag för äldrevården var en av de viktigaste målsättningarna för KD inför valet. Lagen kommer snarast möjligt att verkställas och  finansieringen tryggas så att kommunerna skall kunna uppfylla de vilkkor lagen förutsätter. En annan fråga med hög prioritet var också tryggandet av verksamhetsförutsättningarna för sm-företagen. Därför är vi nöjda med att det nuvarande systemet gällande beskattningen av dividender bibehålls, trots att den övre gränsen för skattefria dividender sänktes från 90 000 till 60 000 euro. Vi är också nöjda över att beskattningen av skogsmarker avvärjdes. En del skatteförhöjningar och nedskärningar kommer att ha negativa effekter bl.a för landsbygden. Därför är det viktigt, att vi i den kommande regeringen är lyhörda för oppositionens och fältets kritik i dessa frågor, samt söker finna pragmatiska lösningar så att vi även i framtiden kan uppehålla en levande landsbygd.