Var Manfred Weber för konservativ?

      Kommentarer inaktiverade för Var Manfred Weber för konservativ?

EPP:s toppkandidat, den tyske kristdemokraten Manfred Weber, blir inte ordförande för EU-kommissionen. Kristdemokraterna i Finland stödde Weber. Istället föreslås en annan av Angela Merkels trotjänare, CDU ministern Ursula von der Leyen. Efter EU-valet var EPP gruppen fortfarande den klart största partigruppen i EU. Trots att EPP backade en aning fick partiet 182 platser i parlamentet. Den socialistiska gruppen förlorade även mandat och fick nu endast 154 platser. Europeiska folkpartiet (EPP) har behållit positionen som den största politiska gruppen i Europaparlamentet sedan valet 1999. 
Systemet med toppkandidater började tillämpas i samband med Europarlamentsvalet år 2014. Syftet var att ge nomineringen av kommissionens ordförande en mer demokratisk prägel. I praktiken byggde systemet på att ordförandeposten i kommissionen, som är EU:s verkställande organ, skulle gå till den parlamentsgrupp som klarar sig bäst i EU-valet.
Det kompromissförslag som nu föreslås för EU parlamentet berör flera topposter. Ursula von der Leyen föreslås bli ny kommissionsordförande efter Jean-Claude Juncker. Valet av chefen för den Europeiska Centralbanken, ordföranden för Europeiska Rådet, samt den utrikespolitiska talesmannen ingick också i paketet. Det blev en kamp mellan stormakterna Frankrike och Tyskland, såväl som mellan de tre största politiska grupperingarna, konservativa, socialisterna och liberalerna. Nuvarande chefen för Internationella valutafonden IMF Christine Lagarde föreslås bli chef för Europeiska Centralbanken. Lagarde har tidigare verkat som handelsminister, jordbruks- och fiskeminister samt finansminister i Frankrike. Uppdraget som ordförande för Europeiska rådet går till Belgiens premiärminister, liberalen Charles Michel. Till det fjärde toppjobbet som EU:s utrikespolitiska talesman föreslås den spanska socialdemokraten och utrikesministern Josep Borrell.
Det är ännu svårt att förutspå hur valet av dessa personer kommer att påverka EU:s framtida inriktning. Christine Lagarde(EPP) är kanske den mest kända av dessa toppolitiker. Lagarde har innehaft tunga poster när det stormat i världsekonomin. Hon var Frankrikes finansminister under den globala finanskris som inleddes 2007 och chef för Internationella valutafonden (IMF) under den efterföljande skuldkrisen. Jag hoppas att Lagarde fortsätter med den strama finanspolitik som hon höll bl.a. under Greklands krisen. Jag var då medlem i riksdagens stora utskott. Inför varje större beslut läste jag noggrant Lagardes utlåtande om de ekonomiska prognoserna och villkor, som IMF ställde när det gällde fortsatt finansiering. 
Den andra EPP representanten som föreslås till posten som EU kommissionens ordförande, Ursula von der Leyen, är ännu ett frågetecken. Hon verkar vara en förespråkare för en starkare EU integration. Vad betyder det för en liten nation som Finland? Och varför dög inte den jordnära CSU politikern från Bayern, Manfred Weber, åt de europeiska toppledarna? Var det kanske för att hans kristna, konservativa åsikter? Eller för att han inte lika kraftigt förespråkat en starkare integration av EU som en del europeiska toppolitiker drömmer om? EU medborgarna önskade i valet ett mera demokratiskt EU. Svarar valet av EU:s ledargestalter mot medborgarnas önskan? Frågorna är många. Tids nog får vi svar.