Unescos beslut visar att antisemitismen blommar

      Kommentarer inaktiverade för Unescos beslut visar att antisemitismen blommar

För tillfället befinner jag mig på en arbetsresa i Israel. Jag deltar i den årliga ordförandekonferensen i Jerusalem. Under konferensen diskuteras säkerhetsfrågorna i Mellanöstern, samt förföljelsen av kristna i regionen, som allt mera ökar.

På torsdagen tog jag del av nyheten från Unescos förvaltningsrådsmöte. Förvaltningsrådet har efter omröstning fattat ett av världshistoriens mest horribla beslut, när en majoritet kommit fram till slutsatsen, att Judarna inte har någon koppling till varken Jerusalem, Tempelberget eller Västra muren.

Israels president Reuven Rivlin kommenterade på torsdagen beslutet. ”Det finns ingen annan högtid, som är mera förknippad med Jerusalem än Sukkot, dvs lövhyddohögtiden. Den Israeliska högtiden påvisar tydligt det ofrånkomliga band mellan vårt folk och vårt land. Inget organ i hela världen äger rätt att förneka kopplingen mellan det Judiska folket, landet Israel och Jerusalem”.

Unesco är Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur. I förvaltningsrådet finns representanter från 58 länder, vilka väljs av Unescos generalförsamling fyrå år åt gången.
Unescos beslut är åter ett i raden av de bisarra beslut som under senare åt tagits inom olika FN organisationer. Arabernas övertag märks allt tydligare från år till år. Detta beslut drevs av den palestinska administrationen och som åter en gång lyckades i sin lobbning.

I Finland är det undervisnings- och kulturministeriet, som tillsammans med utrikesministeriet svarar för verkställandet av Finlands Unesco politik, i tätt samarbete med FN.

Finland betalar en årlig medlemsavgift på ca 1,5 miljoner euro, samt dessutom en del frivilliga avgifter och stöd.

I förordet till Unescos stadgar står: ”Eftersom krigen har sitt ursprung i människornas sinnen, måste försvaret av freden också byggas upp i människornas sinnen.” Unesco borde med andra ord verka för fred och säkerhet genom främjande av internationellt samarbete inom utbildning, vetenskap och kultur i syfte att med utgångspunkt i FN-stadgan främja den universella respekten för rättvisa, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter samt grundläggande friheter.

Efter Unescos färskaste beslut frågar jag mig på vilket sätt det främjar freden och säkerheten i Israel. Vad behöver vi detta organ till och varför betalar Finland miljonbelopp, per automatik, till Unesco utan att ens protestera? Denna organisation som förnekar ett helt folkslags, judarnas, rätt till sin huvudstad och dess heliga platser? Detta organ som inte visar det minsta respekt för urgamla historieskrivningar. Ett organ som rent ut sagt idkar aktiv anti-semitism.

Eller som president Rivlin också sade. ”Man kan förstå att det finns kritiker, men ingen kan förändra historien”.

Peter Östman
Riksdagsledamot
Riksdagens Israel vängrupps ordförande
KD Riksdagsgruppens ordförande