Enade vi stå – splittrade vi falla

      Kommentarer inaktiverade för Enade vi stå – splittrade vi falla

Rubriken syftar till händelserna kring kvarkenprojektet Midway Alignments EU-ansökan, som i elfte timmen i veckan godkändes av regeringen. Sällan tidigare har något projekt engagerat så många politiker. Vasabladets ledarskribent skrev beskrivande för några dagar sedan, att de senaste veckorna har en sällan skådad intressebevakning pågått i huvudstaden av de österbottniska riksdagsmännen. Vasas stadsdirektör Tomas Häyry och Kvarkenrådets direktör Mathias Lindström riktade ett stort erkännande till politikerna som aldrig gav upp. Tomas Häyry: ”Hela valkretsens riksdags-ledamöter … har jobbat stenhårt och visat hur mycket politisk kraft som finns när man jobbar mot ett och samma mål”.

Hur gick det nu då så, att ett projekt som först inte föll i regeringens smak, senare efter några veckors förhandlingar ändå fick grönt ljus? Det är kanske på sin plats med en tillbakablick i närhistorien. Midway Alignments första skede togs med i Katainens regeringsprogram på Sfp:s initiativ år 2011. Som österbottning och gruppordförande för KD gav jag och vår grupp ett starkt stöd för att utveckla kvarkentrafiken. Även Samlingspartiet och SDP stödde projektet. Merja Kyllönen, vänsterns trafikminister, tog frågan som en hjärtesak och drev igenom det första skedet. Efter det talade alla argument för en fortsättning. Många har kanske förundrat sig varför politikerna vaknade så sent gällande andra skedet. Den enkla förklaringen är att många av oss helt enkelt togs på säng. Ingen, åtminstone få av oss, räknade med att det skulle uppstå de problem som vi mötte under processen. Jag var själv i New York när jag fick det negativa beskedet att regeringen satte tummen ned för projektet. Jag skickade omedelbart ett meddelande åt statsministern och bad att få diskutera saken snarast möjligt. Valkretsens alla riksdagspartiers ledamöter agerade på sina håll. Vi samlades också till ett möte där vi kom överens om en gemensam strategi, som gick ut på att driva saken på ett konstruktivt sätt. En gemensam skrivelse till ministern överlämnades också. Dessutom gav vi vårt enhälliga stöd till ledamot Strand och Vasas stadsdirektör Häyry, när de skulle träffa minister Berner för en sista överläggning. Våra gemensamma ansträngningar belönades med ett positivt besked på tisdagen, när regeringens ekonomisk-politiska ministerutskott gav grönt ljus. Detta om något bevisar flera saker. För det första lönar det sig i alla sammanhang, istället för att skälla och gnälla, att föra en konstruktiv dialog. Oberoende om man representerar opposition eller regering. För det andra kan ingen ensam utföra stordåd. Istället för att sätta krokben år varandra, eller dra hemåt genom personliga utspel, skall vi ge varandra stöd och visa respekt. Det är så vi bygger ett bättre land och ger invånarna i vårt landskap bättre levnadsförhållanden. Nu fortsätter vi lobbandet i Bryssel. Enade vi stå – splittrade vi falla, är ett gammalt ordspråk som genom Midway Alignment projketet fått en ny betydelse.