EU-parlamentets beslut är absurt

      Kommentarer inaktiverade för EU-parlamentets beslut är absurt

EU-parlamentet beslöt under veckan, med knapp majoritet, att begränsa transportföretagarnas arbetstid till högst 48 timmar per vecka. EU-parlamentet ståndpunkt är ett allvarligt slag mot transportföretagens struktur, mot logistiken  och servicekapaciteten, samt mot hela det europeiska entreprenörskapet.

Faran är att man i framtiden begränsar privatföretagarnas egen arbetstid i det egna företaget också när det gäller andra branscher. Därför har det Finska förbundet för Transport och Logistik, SKAL rf, redan riktat en vädjan till EU-kommissionen. Enligt SKAL bör kommissionen reformera sitt förslag och lämna transportentreprenörerna utanför arbetstidsbegränsningarna. Om tidsbegränsningar dock senare verkställs bör Finland ta det lungt med verkställandet. Den här gången finns det ingen orsak för Finland att agera som EU: s modellelev, utan istället bör man låta övriga medlemsstater ta direktivet i bruk.

Det är svårt att tänka sig en transportentreprenör för vilken en 48 timmars arbetsvecka räcker till ens för att utföra obligatoriska uppdrag. För att inte nämna de privata transportentreprenörer som har bara en bil i verksamheten? Deras arbetsvecka skulle sluta redan senast på torsdagarna. EU-parlamentets beslut är absurt.