EU-redogörelsen följer långt KDs linje

      Kommentarer inaktiverade för EU-redogörelsen följer långt KDs linje

PRESSMEDDELANDE 12.2.2014

Den Kristdemokratiska riksdagsgruppens ordförande Peter Östman konstaterade i sitt gruppanförande, gällande statsrådets EU-redogörelse, att redogörelsen följer långt KDs linje.

–       De stora linjerna i statsrådets redogörelse följer långt samma linje som Kristdemokraterna förespråkar i sin EU-politik. Mellan alternativen som en förbundsstat med gemensamt ekonomiskt ansvar, eller en upplösning av EU, eller ett förvissnat europeisk samarbete, finns en uppenbar medelväg som är värd att följa. Man kan argumentera för ett EU-medlemskap ur synvinklar som både visar på mervärde och nytta, konstaterade Östman.

Östman sade också att de gränser som redogörelsen visar på för EU-samarbetet håller KD:s linje.

–       Vi vill bygga ett EU som utgör ett samarbetsorgan bestående av självständiga stater, som främjar sysselsättning och välfärd genom en fungerande inre marknad. Vi är emot betydande ökningar i EU:s budget, ökning av de egna tillgångar, beskattningsrätt eller gemensamt ansvar av skulder, som alla skulle innehålla ingredienser för en förbundsstat, om dessa förverkligas. De skulle också öka kostnaderna för Finlands del och öka riskerna inom den offentliga sektorn, påpekade Östman.

Gällande utvecklingen av Unionen, följer statsrådet utlåtande också KDs linje.

–       Enligt redogörelsen lönar det sig att utveckla Unionen i dessa frågar, där samarbetet skapar ett märkbart mervärde eller är viktigt på grund av EU:s externa inflytande. På samma gång bör vi bibehålla beslutanderätten i de frågor, som kan skötas bäst eller lika väl på national nivå. Utvecklingen av den Europeiska Unionen sker bäst inom ramarna för nuvarande grundfördrag, påpekade Östman.

Tilläggsuppgifter: Peter Östman tel: 050 512 1845