Kristillisdemokraatit vaativat verokannustimia

      Kommentit pois päältä artikkelissa Kristillisdemokraatit vaativat verokannustimia

Hallituksen talousarvioesitys vuodelle 2021 sisältää menoja 64,2 miljardia euroa, kun taas tulot ovat vain 53,4 miljardia. Valtion budjetissa ensi vuodelle on siis 10,8 miljardin euron alijäämä. Kuluvana vuonna alijäämä on 17,6 miljardia euroa. Valtionvelka nousee ennätyslukemiin, 135 miljardiin euroon.

On ilman muuta tärkeää, että valtio ottaa vastaan pahimmat iskut koronakriisistä. Kunnat ja terveydenhoitopiirit samoin kuin yritykset, jotka ovat menettäneet liiketoimintansa perustan kriisin myötä, tarvitsevat tukea tilanteessa. Toisaalta katsomme, että hallituksen tulisi hylätä hankkeet, jotka pitkällä aikavälillä lisäävät kuntien, yritysten ja veronmaksajien taakkaa.

Tällä viikolla KD:n eduskuntaryhmä esitti oman vaihtoehtobudjettinsa. Esitämme kevennyksiä verotukseen, jotta talous pysyisi käynnissä koronakriisin aikana. Ehdotamme vaihtoehtobudjetissa lähes miljardin euron veronalennuksia, mukaan lukien tuloveron alentaminen ja kotitalousvähennyksen korotus. Esitämme, että tänä vuonna voimaan tullut polttoaineveron korotus perutaan ja samoin kuin ensi vuonna voimaan tuleva energiaveron korotus. Nämä korotukset ovat epäreiluja sekä yksityishenkilöille että liikennealalle. Ehdotamme myös muutoksia ansiotuloverotuksen indeksitarkistukseen. Tämä helpottaisi verotusta kaikissa tuloluokissa. Lisäksi esitämme, että omaishoidon tuen tulisi olla verotonta.

Vaikeassa taloustilanteessa KD esittäisi vain maltillisia lisäyksiä julkisiin menoihin. Suurimmat lisäykset liittyvät vanhustenhoidon tason parantamiseen, terapiatakuun käyttöönottoon ja lapsiperheiden tukemiseen. KD esittää myös varhaiskasvatusmaksujen poistoa sisaruksilta, jolloin monilapsinen perhe maksaisi varhaiskasvatusmaksua vain yhdestä lapsesta

Eduskuntaryhmämme ei kannata hallituksen suunnitelmia oppivelvollisuuden pidentämiseksi. Hanke tulisi hylätä. Oppivelvollisuuden laajentamisen sijaan KD keskittyisi toimenpiteisiin ylimääräistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden auttamiseksi.

Vahvistaisimme valtion tulopuolta ottamalla käyttöön terveysperusteisen veron lisätylle sokerille. KD leikkaisi myös työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksuista tehtävää verovähennystä. Pienentäisimme menopuolta uudistamalla asumistukijärjestelmää. Kertaluonteisena tulona ehdotamme ilmastorahaston ja Sitran pääoman pienentämistä. Sitran tuotot voitaisiin käyttää sellaisten yrityslähtöisten kehityshankkeiden tukemiseen, jotka voivat luoda uutta kasvua ja työpaikkoja.

KD eduskuntaryhmän budjettiesitys antaisi valtiolle uusia tuloja ja säästöjä yhteensä 1,6 miljardilla eurolla. Vaikka menot kasvaisivat 322 miljoonaa euroa ja verotulot vähenisivät 893 miljoonaa euroa, pienentäisi kristillisdemokraattien esitys ensi vuoden lainanottotarvetta silti lähes puolella miljardilla. Varjobudjettimme lisäksi esitimme myös työllisyyspaketin, joka tuottaisi 100 000 työllistä lisää lähivuosina.