Rannikonhiekka valuu tiimalasissa ja sisämaan kaupungit ja kunnat kehittyvät

      Kommentit pois päältä artikkelissa Rannikonhiekka valuu tiimalasissa ja sisämaan kaupungit ja kunnat kehittyvät

Viime vuosina Rannikko-Pohjanmaan kuntien tulevaisuus on useimmissa aluepoliittisissa keskusteluissa näyttänyt epävarmalta. Vaasan seutu on menettämässä vahvan asemansa Seinäjoen hyväksi. Kokkolan seutukunnalla on välitön uhka joutua aluehallintojaossa pohjoiseen ja Pietarsaaren seudun kunnilla on vaikeuksia löytää selkeä yhteinen näkemys siitä, miten alueella voitaisiin kehittää.
Tämä tapahtuu vaikka meidän pitäisi toisaalta saada rannikkoalueen kolmen kaupungin välinen yhteistyö parempaan suuntaan. Tällä hetkellä kehityskäyrä näyttää kaikkein huonommalta Pietarsaaren seudulla. Odotukset PARAS-hankeen tuloksista ovat suuret. Mutta – auttavatko ne muutokset, jotka PARAS-hanke mahdollisesti tuo mukaansa, Pietarsaaren seutua ylläpitämään hyvinvointia tulevaisuudessa?

Alue, jossa poliittinen visio on hämärtynyt ei todellakaan ole houkutteleva uusille yrityksille.  Alue, jossa poliittinen tahtotila on hajallaan, ei myöskään ole hyvä lähtökohta yhteistyöneuvotteluihin muiden toimijoiden kanssa. Siksi olisi käynnistettävä vakava keskustelu kuntaliitoksista Pietarsaaren seudulla.  Olisi syttä myös nopeasti etsiä win-win konseptia Vaasan – Kokkolan – Pietarsaaren kaupungeille. Kaikilla kolmella kaupungeilla voisi olla hyvät mahdollisuudet kasvaa ja kehittyä yhdessä. Meillä on satamia, elävä kaksikielisyys, jne.. Mutta – sillä aikaa kun rannikonhiekka valuu tiimalasissa sisämaan kaupungit ja kunnat kehittyvät kovaa vauhtia