Fusket som kostar 120 miljarder för mycket

      Kommentarer inaktiverade för Fusket som kostar 120 miljarder för mycket

I den politiska debatten låter det ibland som om korruptionen inte skulle vara ett allmänt europeiskt problem. Man lever i tron att mutor till beslutsfattare och tjänstemän betalas bara i andra länder, att det drabbar andra, inte oss. Men, korruptionen berör och kostar oss alla.

EU-kommissionen presenterade i februari en rapport om hur det ligger till med korruptionen i EU-länderna, den första i sitt slag. Att EU först nu, år 2014, gjort en undersökning av korruptionen inom EU, är redan i sig anmärkningsvärt. Men bättre sent än aldrig. Rapporten bevisar att inget EU-land är besparad från problemet, men att korruptionen ter sig olika i EU länderna.

I EU-länderna beräknas korruptionen belasta Europas redan hårt ansatta ekonomi med minst 120 miljarder euro om året. Jämför man summan med EU:s årsbudget som är 150 miljarder så förstår man problemet. Rapporten ger en bild av de sektorer i respektive EU-land, där problemen med korruption är som störst, och kommer med förslag om åtgärder. I en del länder nämns rutinerna för offentliga upphandlingar som alltför sårbara. I vissa länder är korruptionen utbredd på kommunal nivå, till och med så, att patienter ibland måste betala under bordet för att få tillgång till vård.

Fyra av tio företag i EU anser att korruptionen är ett hinder för affärer. Fyra procent av européerna har ombetts eller förväntats betala en muta under det senaste året. Mer än tre fjärdedelar av EU:s medborgare medger att korruptionen är utbredd i deras hemland. På det hela taget är Finland och de andra nordiska länderna goda exempel i EU-jämförelse. Öppenhet och tydlig lagstiftning om offentlig upphandling spelar en viktig roll.

Tyvärr har det saknats äkta politisk vilja att ta itu med problemet i många länder. Detta trots att regeringar valts, efter att ha utlovat krafttag mot korruptionen. Omfattningen av problemet är enormt. Korruption har långtgående effekter för samhället och tär på förtroendet för offentliga institutioner och fungerar dessutom som en grogrund för organiserad brottslighet.

I vissa EU-länder är problemen med korruption lättare att hantera, i andra länder betydligt svårare. Men endast om alla EU-länders regeringar tar problemet på fullaste allvar kan vi få bukt med problemet. Det handlar både om förtroende och om ekonomi. Ett Europa som inte ännu kommit ur den ekonomiska krisen har inte råd att blunda för sanningen. En sjukdom som kostar 120 miljarder är helt enkelt 120 miljarder för mycket!