Gräns för det gemensamma ansvaret

      Kommentarer inaktiverade för Gräns för det gemensamma ansvaret

Finland är med i Eurozonen, vilket också medför en viss solidaritet med krisländernas befolkning. Men, solidariteten mellan medlemsstaterna får inte innebära att Finland eller EU:s stöd till de hårdast drabbade euroländerna är, eller ska vara, villkors- eller gränslöst. Krisländernas tidigare och nuvarande regeringar har i första hand själva styrt skutan mot den djupa, ekonomiska kris som deras länder nu befinner sig i. En utbredd kultur av korruption, uppblåsta och ineffektiva offentliga sektorer samt dåligt skötta statsfinanser är de främsta anledningarna till att länder som Grekland, Spanien, Portugal är i kris. Finland och EU: s stödinsatser ska därför vara kopplade till tydliga villkor och åtaganden för de länder som erhåller stödet, så att stödinsatserna inte bidrar till ökat risktagande eller uteblivna åtgärder för att hålla de offentliga finanserna i balans.

Krisen avslöjade brister i regleringen och övervakningen inom finanssektorn i flera medlemsländer. Under de senaste åren har det varit nödvändigt att reglera finansmarknaderna mera noggrant på EU-nivå. Regelverket gällande bankernas soliditet har skärpts, placeringsreglerna har reviderats, betalningsreglerna har harmoniserats, etc. Men nu bör man slå vakt om att lagstiftningen inte hindrar de finansiella institutionerna att finansiera lönsamma företag, eftersom särskilt de innovativa små-och medelstora företagen har behov av både traditionell bankfinansiering och riskkapital.