Finland kan återta positionen som ett av världens mest framstående länder

      Kommentarer inaktiverade för Finland kan återta positionen som ett av världens mest framstående länder

Trots att Finland har tappat konkurrenskraft och BKT siffrorna för hösten var negativa måste vi upphöra med de pessimistiska uttalandena som nästan dagligen syns i median. Vi kan inte fortsätta med att bara stå ock peka på negativa saker. Finland har trots allt en enorm potential. Vi måste börja se på allt det postitiva vi har och svänga trenden.
Vi vinner inga affärer med att stå och förklara hur dåliga vi är. Istället bör vi fokusera på våra styrkor. Vi är bäst i världen på utbildningen. Vi har tusentals med lediga ingenjörer inom IT branchen. Deras kunskaper har inte försvunnit. Vi kan bli starka inom bio-ekonomin. Vi är bra på att bygga lyxkryssare och segelbåtar.
Vi måste se framåt, visionera om vart vi vill. Förutsättningar finns. Det som gått snett tidigare lönar sig inte att älta i en evighet. Det ändrar ingenting. Men vi kan ta lärdom av gjorda misstag.
Regeringen bör fortsätta strävandena att förbättra konkurrenskraften. Spänn bågen lite mera och ta sikte på en 20 procentig förbättring. Minska byråkratin. Och gör det snabbt. Se framförallt över den tjänstemannakultur som skapats. Tjänstemän bör se sig som ambassadörer som löser problem. Inte hitta på en massa problem. Jag är övertygad om att en förändrad tjänstemannakultur också kan bidra till en avsebård förbättring av konkurrenskraften.
Sist, men inte minst. Satsa mera på internationalisering av sm-företagen. Vi måste bli bättre både på att sälja och marknadsföra våra företag och produkter. Regeringen bör härvidlag ändra strategi och bevilja extra resurser för att hjälpa sm-företagen ut på marknaden. Produkter och kunnande finns. Finland går att lyfta. Om vi vill. Men vi måste vara överens om vad vi vill och välja en riktning.