VVO mjölkko åt fackföreningar och pensionsbolag.

      Kommentarer inaktiverade för VVO mjölkko åt fackföreningar och pensionsbolag.

Yle lyfte i veckan fram intressanta uppgifter gällande de stora dividendutbetalningar VVO hyresbostadsbolaget betalat till sina ägare under de senaste åren. Det riksomfattande hyresandelsbolaget grundades 1969 på grund av det bostadsbehov som uppstod i samband med de stora flyttningsrörelserna.

Idag är VVO ett aktiebolag och ägs av bl.a. flera fackföreningar, en del pensionsbolag och några stiftelser och städer. VVO:s omsättning är ca 350 miljoner per år och resultatet före skatt var 75 miljoner euro år 2013.

Fackföreningsrörelsen under de senaste fem åren lyft 50 miljoner i skattefria divinduttag från nämnda bolag. Också i år kommer VVO att dela ut rekordhöga dividender. Senaste år kunde VVO:s ägare, Metallfacket, JHL-facket och Byggnadsfacket kvittera ut sammanlagt 14 miljoner euro.

Då VVO i tiden grundades var syftet att producera förmånliga hyresbostäder och andelslaget uppehöll icke vinstbringande, samhällsnyttig verksamhet. Av bolagets dryga 40000 bostäder beviljas ca en tredjedel statliga hyresbidrag från ARA.

Hyrorna har varje år höjts trots att räntenivån varit låg. Att bolag betalar ut dividender till sina ägare är i sig inte fel. Det som gör saken problematisk i VVO:s fall är att hyrorna varje år höjts oproportionerligt mycket i förhållande till bolagets kostnader, speciellt med beaktande av den låga räntenivån. Eftersom VVO:s hyresgäster oftast är låginkomsttagare erhåller en stor del av dem bostadsbidrag och en del åtnjuter även utkomststöd.

Staten betalade senaste år sammanlagt 1,5 miljard i bostadsbidrag. Summan steg 8 procent i jämförelse med föregående år och utbetalades till samanlagt 734000 personer.

I ljuset av detta ter det sig märkligt att hyresbostadsbolaget VVO tillåtits bli en mjölkko åt fackföreningar och pensionsbolag. VVO höjer hyrorna, maximerar vinsterna och ägarna erhåller stora skattefria vinster. Samtidigt tvingas stat och kommuner att pumpa in mera pengar genom att betala allt mera i bostads- och utkomststöd.

På torsdagens muntliga frågestund ställde jag en fråga till den ansvariga ministern Tiilikainen, om vilka åtgärder regeringen ämnar vidta för att hindra att statliga stöd på detta sätt används på ett oförnuftigt sätt. Minister Tiilikainen svarade att frågan är berättigad och aktuell. Ministern ansåg det vara ytterst viktigt att man får ett större utbud av förmånliga hyresbostäder och därför bereder regeringen en proposition i ärendet som syftar till att rätta till bland annat problemet med hyresbolagens kapitalanvändning.