Israel – 70 år i världens blickpunkt

      Kommentarer inaktiverade för Israel – 70 år i världens blickpunkt

Det har gått endast dryga sju decennier efter förintelsen i Auschwitz. På måndagen den 14 maj, är det 70 år sedan David Ben-Gurion presenterade det slutliga utkastet till Israels självständighetsförklaring. Några minuter efter Ben Gurions självständighetsdeklaration, erkände USA som första land staten Israel. Flera andra länder följde snabbt efter. Vad gjorde de kringliggande arabländerna? Egyptiska, Syriska, Libanesiska, Irakiska, Jordanska och ännu en samarabisk styrka, anfaller följande dag den lilla staten Israel. Till arabstaterna räknas totalt 21 länder, vilka har stora landområden och naturrikedomar. Israel är ett litet land, ungefär lika stort som Nylands län och utgör endast 1 procent av arabstaternas sammanlagda yta.

70 år senare är Israel och Mellanöstern åter i världens blickpunkt. Knappt tre år efter att den amerikanska kongressen röstat för det avtal som Barack Obama ingått, gällande Irans kärnvapenprogram, meddelar president Trump att han säger upp avtalet. Redan i februari informerade Trump de europeiska länderna, som var parter i Iranavtalet, om de brister som han ville åtgärda för att fortsätta avtalet.

Den Islamska republiken Iran, som grundandes 1979, har haft en ideologi som syftar till att ”exportera den islamska revolutionen.” Det här är inte bara tomma ord från de andliga mullornas sida. Regimens ledare manipulerar ofta stora folkmassor till att deklarera död och förintelse åt USA, Israel och den moderna västvärlden. Mot denna bakgrund kan man fråga sig varför skulle Iran, genom det internationella atomenergiorganet IAEA, redovisa alla sina militära anläggningar och hemligheter till USA, som Iran ändå betraktar som sin ärkefiende?

De iranska ledarna proklamerar ofta, att deras mål är att förgöra Israel. Revolutionens ledare är Irans högste andlige ledare och statschef. För närvarande är det ayatollah Ali Khameini som innehar posten och han har den mest centrala rollen i Irans politik. Khameini är även högste befälhavare för Irans väpnade styrkor och milis. Ayatollah Khamenei gav för något år sedan ut en bok, Palestina, där han berättar om sina planer om att förgöra den Israeliska staten. Under senare tid har Iran trappat upp sin närvaro i Syrien. Israel har varnat för att detta kommer att ske. För några dagar sedan såg vi hotet bli verklighet, när de 20 första missilerna avfyrades mot Golanhöjderna i Israel. Från syrisk mark. Av iranska styrkor.

Den Israeliska underrättelsetjänsten, Mossad, kom nyligen över en mängd hemlig information från den Iranska regimen. Informationen bekräftar det som en del militärexpertis befarat. Kraven på ändringar i avtalet bör därför ses som både en möjlighet och nödvändighet, inte bara för USA, utan också för Europa. Om avtalet ska få en fortsättning måste bl.a. IAEA kunna inspektera det som krävs och Irans missilräckvidd måste begränsas. Annars är risken uppenbar, att Iran återupptar och slutför sina planer om kärnvapenmissiler, så fort avtalet möjliggör det.

Det är mycket som står på spel om Iran får tillgång till kärnvapen. Det är fråga om mera än enbart Israels och det judiska folkets öde. På spel står USA:s, Europas och det kan gälla den västerländska civilisationens framtid. Hoppas att Europas ledare inser allvaret och prioriterar mänskoliv, framom möjligheterna till de miljardinkomster, som det ekonomiska samarbetet med Iran utgör.

Peter Östman

Riksdagsledamot, KD

Ordförande för riksdagens Finland-Israel vängrupp