Konsumenten har rätt att veta matens ursprung

      Kommentarer inaktiverade för Konsumenten har rätt att veta matens ursprung

Varje europé och finländare stöter numera på tillsatsämnen i någon form, endera hemma, på jobbet, i skolan eller på fritiden. Många av dagens livsmedel innehåller olika typer av tillsatsämnen. En del läkare har också varnat för de följdverkningar som tillsatsämnen har på bl.a. barn och åldringar. Vad består livsmedelstillsatserna av och vad används de till?

Livsmedelssäkerhetsverket definierar tillsatsämnen enligt följande: ”Livsmedelstillsatser är ämnen som normalt inte konsumeras huvudsakligen som livsmedel, men som tillsatts i livsmedelsprodukten för ett tekniskt ändamål”.

Det finns många användningssyften för tillsatsämnena inom livsmedelsbranschen. De kan användas, tex. för att förlänga produktens hållbarhetstid, eller för att förstärka sensoriska kvaliteter, såsom smak, färg eller lukt, eller för att förbättra produktens struktur.  Tillsatsämnen är indelade beroende av användningsändamål i olika grupper, av vilka det finns ett tiotal. Inom livsmedelsproduktionen används ofta exempelvis, konserveringsmedel, smakförstärkare, antioxidanter, färgämnen och stabilisatorer.

I Finland är det lagstadgat att livsmedelstillverkaren, på produktbeskrivningen, informerar konsumenten gällande användningen av tillsatser. Oftast benämns tillsatsämnena med hjälp av så kallade E-koder. Produktdeklarationen bör alltid innehålla en klar deklaration om vilka tillsatsämnen som produkten innehåller.

Numera produceras också allt större mängder genmanipulerade livsmedel och konkurrensen på världsmarknaden är hård. Att sträva efter att hållas som ett Gmo-fritt land är ett värdeval. Jag vill jobba för att Finland producerar rena livsmedel och avhåller sig från att använda genmanipulerade produkter i livsmedlen. Dessutom vill jag verka för att Finland och Europa utvecklas till ett område där livsmedlen är fri från tillsatsämnen. För konsumenterna är det viktigt att produktdeklarationen är tydlig, samt att kontrollen fungerar på jämlika grunder inom hela Europa.