Internationellt samarbete i kampen mot droger

      Kommentarer inaktiverade för Internationellt samarbete i kampen mot droger

Narkotikamissbruket i Finland följer de internationella trenderna. Missbruket ökade kraftigt på 90-talet, och ett växande problem är nya syntetiska droger vars användning blir allt vanligare i Europa. De narkotikarelaterade brotten belastar tullens och polisens arbete allt mera. Till exempel år 2012 begicks mera än 20 000 narkotikarelaterade brott. Typisk för de finländska drogmissbrukarna är en tidigt start och blandmissbruk av droger, läkemedel och alkohol.

Under senare tid har man i den offentliga debatten diskuterat en eventuell legalisering av cannabis. Enligt den Europeiska drograpporten från år 2013 har 18,3 procent av finländarna använt cannabis i något skede av livet.  Motsvarande siffra för 15-16 -åriga skolelever är 11 procent. En orsak till den ökade användningen av cannabis är att allt flera har börjat odla cannabis hemma.

Det finns de som påstår att cannabis skulle vara en tryggare drog än alkoholen. Den här typen av propaganda sprids bl.a. på internet och de unga tar lätt till sig informationen. Bevis att cannabis skulle vara tryggare att använda finns inte. Cannabis är inte alls ofarlig som drog. Missbruk av cannabis ökar riskerna för depression, ångest och psykos, vilket är ytterst allvarligt.

Istället för en diskussion om att stifta tolerantare lagar gällande narkotikan, borde debatten fokusera på hur vi får en bättre fungerande vårdkedja och mera preventiva åtgärder, särskilt när det gäller ungdomar. Det förebyggande arbetet mot drogmissbruket och minskad droganvändning är utmaningar, som kräver samarbete över nationsgränserna. Drogerna flyttas idag snabbt över gränserna från ett land till ett annat, och därför har tullmyndigheterna en viktig roll. För att komma åt det ökade narkotikamissbruket, måste det satsas mera resurser på åtgärder mot den organiserade brottsligheten och korruptionen i Europa.