Kristdemokraterna är ett klockan 13.00 parti

Samlingspartiets politik lutar allt mera åt vänster. Under de senaste åren har partiet övergett sina tidigare värderingar – Hem – Tro – Fosterland. Samlingspartiets partidagsbelsut att ställa sig positiv till könsneutrala äktenskap, samt att frångå den konfessionella religionsundervisningen i skolan, lämnar alltmera utrymme på högerflanket.
Kristdemokraterna kan ses som ett klockan 13.00 parti på den politiska klockan. I många frågor står vi också i den politiska mitten, men när det gäller den gammalborgerliga synen på äktenskap och kristendom står vi idag längst till höger.

Vi vill också engagera oss mera i företagarfrågor, eftersom de stora partierna som trängs i mitten, kring klockan 11.-12.00, verkar vara springpojkar åt enbart storindustri- och börsnoterade företag. Hem – Tro och Fosterland, i kombination med att måna om småföretagandet, vinner fortfarande gehör bland en stor del av landets befolkning.