Kristdemokraternas debatt teman har väckt finländarna

      Kommentarer inaktiverade för Kristdemokraternas debatt teman har väckt finländarna

Jag är nöjd över Sannfinländarnas uttalade linje i värdefrågorna. Genom deras utpel visar sannfinländarna tydligt att, åtminstone ett av de partier som i gallupmätningarna har ett starkt understöd, har insett betydelsen av dessa viktiga teman.

– Diskussionen om äktenskapet och religionsundervisningen har inte varit förgäves. Istället visar det på ett starkt stöd för Kristdemokraternas linje. Sannfinländarna verkar också ha samma syn som Kristdemokraterna på problemen gällande den ökade fattigdomen i vårt land.

– Långvarig arbetslöshet ökar risken för utslagning och ger upphov till många sociala problem. Arbete och sysselsättning är alltid den bästa medicinen i kampen mot ökad utslagning. Arbetslöshet som sträcker sig över flera generationer leder också till att mänskor ärver problem och fattigdom. Ett sådant mönster måste brytas. Rätten till arbete är en av grunderna till ett mänskovärdigt liv. Kristdemokraterna strävar till en förhöjd sysselsättningsgrad under nästa regeringsperiod.- Många finländare har reagerat på nivån och missbruket av det ekonomiska stödet till invandrarna.  Problem som naturligtvis bör finna en lösning under nästa valperiod. Samtidigt är det skäl att minnas att omsorgen om invandrare och stödet till utvecklingsländerna hör starkt ihop med vårt kristna-sociala ansvar.

Utgångspunkten för en lyckad integrering av invandrare är att de blir en del av arbetslivet.

En oskäligt hög andel av Finlands nuvarande invandrare går arbetslösa. Därför bör sysselsättandet av de nuvarande invandrarna prioriteras.

– Kristdemokraterna har ett tiotal invandrarkandidater i vårens riskdagsval. Vi är oerhört glada över att invandrarna ställer upp för att axla ett politiskt ansvar och vill medverka till en förbättrad integrering.

Peter Östman

partisekreterare

Kristdemorkaterna i Finland