Målet bör vara en levande landsbygd under utveckling

      Kommentarer inaktiverade för Målet bör vara en levande landsbygd under utveckling

Utvecklingen för landsbygden har under hela 2000-talet varit negativ. Inkomsterna från lantbruket har minskat och jordbrukspolitiken har varit kortsiktig. Kristdemokraterna vill jobba för att hela landet hålls bebott och livskraftifgt. En mångfasetterad landsbyggd är en nationell rikedom. Invånarna i stadsregionerna behöver landsbyggden och landsbyggdsbefolkningen är beroende av invånarna i städerna. Ingen part har  behov av, eller ens råd med ett motsättningsförhållande.

40 procent av alla företag i Finland verkar på landsbyggden. Redan nu verkar över hälften av landsbyggdsföretagen inom andra näringsgrenar än lantbruksverksamhet. Näringsstrukturen på landsbygden förbättras bäst genom att utveckla binäringar för lantbruksföretagarna. Det finns ännu tillväxpotential inom turism, bio-energiproduktion, tillverkning av naturprodukter, natur- och upplevelsturism, gruvindustri etc.

För att verksamhetsförutsätningarna för företagen ska utvecklas positivt krävs bättre nätverk, utveckling av produktkoncept och satsningar på marknadsföring. Därför är det viktigt att man i hela landet tryggar tillgången på företagsservice, samt finansieringsmöjligheter för utvecklandet av affärsverksamheten.