Östman: Finland bör se torven som resurs

      Kommentarer inaktiverade för Östman: Finland bör se torven som resurs

PRESSMEDDELANDE
22.11.2013

Riksdagsledamot Peter Östman (KD) är bekymrad över den minskade användningen av torv i energiproduktionen. Användningen av inhemska bränslen har minskat och i stället har användningen av utländsk stenkol ökat trots att det förorsakar en ökning av koldioxidutsläppen, i jämförelse med trä och torv.

– Torven är miljövänligare än stenkol och med nuvarande moderna teknik kan man också förhindra skador i vattendragen. Det är tydligt inskrivet i regeringsprogrammet, att minskad torvanvändning inte får leda till en ökad användning av stenkol, varnar Östman.Enligt Östman har användningen av inhemsk energi stor betydelse för statsekonomin. För tillfället importeras två tredjedelar av energin och detta leder bl.a. till ett ökat underskottet i bytesbalansen. Samtidigt är det skäl att notera hur stor betydelse användningen av inhemsk energi har för sysselsättningen.

– Torv är en enorm naturresurs för Finland. I stället för att nedmontera användningen av torv borde man nu satsa på att öka användningen på ett hållbart sätt.

Östman är oroad över att miljölagförändringen som miljöministeriet förbereder kommer att leda till ännu längre och svårare miljötillståndsprocesser för torvproduktion.

– Nu borde man fokusera all uppmärksamhet och vilja på att öka användning av de inhemska energiråvarorna. Jag undrar om inte miljöministeriet är bekymrad över det ökade användningen av stenkol, säger Östman.

Östman talade på Kristdemokraternas Mellersta Österbottens krets höstmöte på fredagen i Karleby.

Tilläggsuppgifter:
Peter Östman
Tel. 050 512 1845