Samarbete ger bäst regional utdelning

      Kommentarer inaktiverade för Samarbete ger bäst regional utdelning

Under hösten har det åter igen bekräftats, hur utmanande det är att bära ansvar under ekonomiskt dystra tider. Svåra tider förutsätter tunga beslut, vilka trots allt måste göras, för att vi ska få balans mellan utgifterna och inkomsterna under en längre tidsperiod. Riksdagens 150 – års jubileumsplenum hölls i början av höstperioden. I vårt anförande poängterade vi att riksdagsledamöterna bör fatta sådana beslut, som hedrar de generationer vilka levt före oss och som byggt framtiden för nya generationer. Kristdemokraterna poängterar i vår ideologi vikten av företagsamhet, högklassig utbildning, samt att vi ska ta hand om de mest utsatta i samhället.

Dagen före Finlands självständighetsdag kom regeringens riksdagsgrupper överens om fördelningen av de så kallade extra budgetmedlen. Bland anslagen märks satsningar på företagande och sysselsättning, samt på familjerna och tredje sektorn.

Genom satsningar på tredje sektorn vill vi uppmärksamma vikten av att samhället med alla stödjande armar skall verka för familjerna. Ökningen av studieplatserna för dagvårds- och socialarbetare är också ett steg i att stöda familjerna.

Bland anslagen kan också nämnas 400 000 euro för att hjälpa unga utslagna till rehabilitering, samt 1,5 miljoner euro för rehabilitering av mödrar med drogmissbruk. Satsningar som visserligen kostar, men som ifall de inte görs, kan innebära ännu mera lidande och misär bland barn och unga.

Under de senaste två åren har regeringen ökat rehabiliteringsmedlen för krigsinvalider och krigsveteraner. Veteranernas antal minskar för varje år som går. De som finns kvar i livet behöver hjälp och uppskattning nu. Därför var jag glad att vi kunde enas om ett 2 miljoner euros anslag till veteranerna.

En annan orsak till glädje är punktsatsningar för att främja företagande och internationalisering. Av de extra budgetmedlen satsas sammanlagt 3 miljoner euro till organisationer, som hjälper företag att utveckla sin verksamhet. Speciellt nöjd är jag över att Viexpos statsfinansiering tryggades. Detta är något som jag talat varmt för, men som också engagerat valkretsens alla ledamöter. Att det nu lyckades är ett bevis på hur viktigt det är att vi kan samarbeta över partigränserna.

Ett annat exempel på lyckat samarbete över partigränserna är de 3 miljoner euro som beviljades i projektfinansiering för den första etappen av Jakobstads hamnväg. Det gäller en del av vägen från riksåttan in mot Jakobstad och hamnen. En satsning som är oerhört viktig för regionens industri och dess utveckling. Nu äntligen, efter många års väntande lyckades det. Att detta sker i ett läge när regeringen har mindre fördelningsresurser än tidigare, bevisar att det krävs ständig bevakning, tålamod och uppvaktning över partigränserna, för att allt skall lyckas.