Det krävs bevakning, tålamod och uppvaktning

      Kommentarer inaktiverade för Det krävs bevakning, tålamod och uppvaktning

Veckan före jul behandlades statsbudgeten i riksdagen, bestående av remissdebatter ministerievis, med påföljande omröstningar. Trots att alla känner till det ekonomiska läget hade riksdagsledamöterna lämnat in totalt 477 budgetmotioner. Merparten av dessa hade lämnats in av oppositionens representanter. Förslagen innehöll bl.a. äskanden för nödvändiga investeringar i vägar och vägunderhåll. Problemet är dock att pengarna inte räcker till för att svara mot det verkliga behovet. Ifall riksdagens majoritet hade röstat för godkännande av alla initiativ, skulle statsskulden ha ökat märkbart. Därför röstades förslagen ner av regeringspartierna. För en utomstående kan processen verka som en onödig teater. Men å andra sidan är det viktigt, att behoven från de olika regionerna lyfts fram. I något skede kan det leda till resultat. Det s.k. hamnvägsprojektet i Jakobstad är ett bra exempel på det.

Regeringens riksdagsgrupper hade enats om fördelningen av de så kallade extra budgetanslagen. Bland dessa märks satsningar på företagande och sysselsättning, samt på familjerna och tredje sektorn. Genom satsningar på tredje sektorn vill vi uppmärksamma vikten av att samhället med alla stödjande armar skall verka för familjerna.

Under de senaste två åren har regeringen ökat rehabiliteringsmedlen för krigsinvalider och krigsveteraner. Därför är jag glad att vi än en gång kunde enas om ytterligare två miljoner euros anslag till veteranerna så länge de finns i livet.

Av de extra budgetmedlen satsas sammanlagt tre miljoner euro till organisationer som hjälper företag att utveckla sin verksamhet. Speciellt nöjd är jag över att Viexpos statsfinansiering tryggades. En sak som jag jobbat hårt för, men som också engagerat valkretsens ledamöter. Att det nu lyckades bevisar hur viktigt det är att vi kan samarbeta över partigränserna.

Ett annat exempel på bra samarbete över partigränserna, är de tre miljoner euro som beviljades för den första etappen av stamväg 68. Det gäller en del av vägen från riksåttan in mot Jakobstad och hamnen. En satsning som är oerhört viktig för regionens industri och dess utveckling. Äntligen efter många års väntande lyckades det. Ett bevis på att det krävs ständig bevakning, tålamod och uppvaktning över partigränserna, för att allt skall lyckas
En fråga som krävt extra bevakning är hur man i den nya miljöskyddslagen klassar torvmarker och hur man ska ta särskild hänsyn till naturvärdet. Miljöministeriets första lagförslagtext skulle ha försvårat tillståndsprocessen för torvproduktionen. Användningen av inhemsk energi har stor betydelse för statsekonomin. För tillfället importeras två tredjedelar av energin och detta leder bl.a. till ett ökat underskott i bytesbalansen. Dessa motiveringar har vi tydligt hållit fram i förhandlingarna. Den slutliga lagtexten kan ännu kräva en finslipning i samband med utskottsbehandlingen.

Önskar en Fridfull Jul och ett Välsignat Nytt År!