Östman: Oskäliga förseningar av byggprojekter orsakade av besvärsrätt borde förhindras

      Kommentarer inaktiverade för Östman: Oskäliga förseningar av byggprojekter orsakade av besvärsrätt borde förhindras

PRESSMEDDELANDE 19.9.2014

Riksdagsledamot Peter Östman lämnade på fredagen in ett skriftligt spörsmål angående besvärsrätten som berör byggnads- och åtgärdstillstånd samt plan-ärenden.

Det har förts en aktiv offentlig diskussion om besvärsrätten gällande plan-ärenden och byggnadstillstånd. Besvärsrätten har ofta kritiserats att vara för omfattande och anses förorsaka oskäliga förseningar av byggnadsprojekt.

– Ibland kan ett byggprojektet, trots att det uppfyller alla kriterier, försenas i åratal till följd av överklagandeprocessen. Det finns också fall där en privat persons överklagande har försenat projektet med flera år utan att det gett några följdverkningar för den privata person som utan skälig orsak lämnat in besvär.

I sitt skriftliga spörsmål Östman frågar att vilka åtgärder regeringen ämnar vidta för att besvärsrätten av byggnadstillstånd samt plan-ärenden inte skulle leda till oskäliga förseningar och tilläggskostnader vid byggprojekt.

Tilläggsinformation:

Peter Östman
Riksdagsledamot, KD
0505121845