Ukraina och genast en ny kris genom ISIS

      Kommentarer inaktiverade för Ukraina och genast en ny kris genom ISIS

Riksdagens höstsession inleddes tisdagen den 2 september med statsministerns upplysning om situationen i Ukraina. Krisen är mycket allvarlig. Säkerheten och välfärden för hela Europa står på spel. Debatten i riksdagen avspeglade också situationens allvar. Sällan har en debatt varit så saklig och allvarstyngd. De ofta vanliga, s.k. mellanropen från ledamöterna i salen, lyste denna gång med sin frånvaro.

Enligt statsminister Stubb har krisen i Ukraina tillspetsats på ett sätt som ingen hade kunnat förutse. Förhandlingar är den enda vägen till en lösning på krisen i Ukraina. Enbart sanktioner kan inte lösa krisen. Personligen anser jag att det ända sedan krisens början märkts stora brister i EU:s kompetens och EU:s förhållningssätt till Ryssland. Därför var det bra att president Niinistö för någon vecka sedan öppnade dialogen i syfte att hitta förhandlingslösningar till krisen. Det är viktigt att parlamentsvalet i Ukraina, som hålls i oktober, kan ordnas demokratiskt och att den nya regeringen kommer att fungera stabilt och representeras av de olika etniska grupperna. Det är också primärt viktigt att Ukraina skulle uppnå ett gott samarbete med både Ryssland och EU. Samtidigt bör Ryssland avkrävas att respektera Ukrainas suveränitetet och omedelbart drar tillbaka alla trupper, samt upphöra med stödet till separatisterna.

På fredag samlas EU:s jord- och skogsbruksministrar för att behandla effekterna av Rysslands importförbud av jordbruks- och fiskprodukter från EU:s medlemsänder. Jag anser att Finland inte bör acceptera motåtgärder som bygger på villkor av de medlemsstater, som är minst drabbade av sanktionerna, eller förväntar sig större solidaritet när det gäller EU:s ekonomi. Konsekvenserna av sanktionerna och kontra sanktionerna, får inte riktas ojämnlikt till medlemsstaterna. Finland förutsätter i förhandlingarna att EU via krisfonderna ger ekonomiskt stöd till speciellt mjölk- och grisproducenterna.

Ukraina krisen medför ytterligare bekymmer för Finlands redan nu utmanande ekonomiska läge. Och parallellt med dessa utmaningar har vi nästa utmaning lurande bakom hörnet genom den snabbt växande ISIS-rörelsen i arabstaterna. Enligt beräkningar som CNN gjort står Finland proportionellt för det största antalet jihadister som har åkt till Syrien för att kriga. Därför brådskar det med lagstiftningsåtgärder för att utreda på vilket sätt myndigheterna ska förhålla sig till dessa personers kriminella verksamhet, hur man begränsar deras rörelsefrihet, samt förhåller sig till deras medborgarskap.