Peters julkalender 6.12.2017

      Kommentarer inaktiverade för Peters julkalender 6.12.2017

Idag på självständighetsdagen håller jag mig kvar i den egna valkretsen. Finland firar 100 år. Samtidigt är det också mitt tjugonde år inom politiken. Eller egentligen från att jag inledde mitt jobb som förtroendevald. Den person jag presenterar i dagens lucka är från grannstaden söderut från min hemkommun. Hon är några år yngre än mig, men inledde, liksom undertecknad, sin politiska bana som kommunpolitiker år 1997. Det är alltså Sfp:s partiordförande Anna-Maja Henriksson det gäller.

Anna-Maja och undertecknad har, och har haft, flera gemensamma frågor som vi driver. Bl.a. kampen för bevarandet av förlossningsverksamheten vid vårt lokalsjukhus. Redan under kommunalvalsperioden 2000-2004 varnade vi för följderna av en nedläggning av förlossningen. Vi befarade att en nedläggning i förlängningen kan leda till att vi inte har någon specialsjukvård kvar.

Flera andra projekt har vi drivit, samt driver fortfarande, med gemensamma krafter. Jourfrågan vid Vasa Centralsjukhus, flygförbindelserna till och från Kronoby, samt olika vägprojket i regionen, för att nu nämna några.

En orsak varför jag valde att presentera Anna-Maja just den 6:e december, har att göra med vårt lands 100-åriga historia. Både när Finland blev självständigt år 1917, såväl som under vinter- och fortsättningskriget, stred de svenskpråkiga för landets självständighet. Det hade ingen betydelse om man var född i en svensk- eller finskspråkig familj. Sida vid sida med finskspråkiga bröder och systrar stred man för samma sak. TILLSAMMANS.

Anna-Maja är den främste kämpen när det gäller att stå upp för den svenskspåkiga servicen i dagens Finland.

Önskar Anna-Maja och hennes familj en lugn och Fridfull Jul!

xxxxxx
FINLAND 100 TILLSAMMANS
PETERS JULKALENDER – UPPMUNTRA DINA KAMRATER
– Jag har haft förmånen att jobba med många kolleger från olika partier. Med anledning av Finland 100 kommer jag i min julkalender att presentera 24 utvalda kolleger, säger KD riksdagsgruppens ordförande Peter Östman.
– Jag har haft förmånen att jobba dryga 6 år i Finlands riksdag. Det politiska klimatet har blivit tuffare. Kritik och hårda ord hör till vardagen. Måste det vara så? Nej, det behöver inte vara så. Jag kan inte ändra andra. Vi har alla möjligheter att påverka utvecklingen och samtidigt ge något till vår gemenskap, säger han.
– Vi har inte samma åsikt i alla frågor. Men riksdagskollegerna är alla fina mänskor. I min julkalender kommer jag att kort berätta om 24 utvalda kollegers fina egenskaper och på vilket sätt jag lärt känna dem, säger Östman.
– Finlands 100-årsjubileum 2017 är vår generations mest betydelsefulla jubileumsår. Trots svåra tider har finländarna i snart hundra års tid byggt sitt eget land och fattat gemensamma beslut. Jubileumsåret ger en möjlighet att förstå det förflutna, uppleva året tillsammans och ge en riktning för Finlands framtida utveckling. Vårt historia innehåller sorg och glädjeämnen. Våra veteraner försvarade vår självständighet. Andra världskriget och återuppbyggnaden av landet förenade folket. De gjorde det TILLSAMMANS.
Följ med min JULKALENDER – UPPMUNTRA DINA KAMRATER
på adressen www.peterostman.fi