Rätt till arbete är en del av ett människovärdigt liv

      Kommentarer inaktiverade för Rätt till arbete är en del av ett människovärdigt liv

Sysselsättningsgraden måste märkbart höjas under nästa valperiod. Arbetslöshet som pågått länge är en stor riskfaktor med tanke på segregering och mångfacetterade sociala problem. Oftast är sysselsättning och arbete det bästa skyddet för segregation. Rätt till arbete är en del av ett människovärdigt liv.
Det är konjunkturpolitiskt kontroversiellt att man med hänvisning till produktionsprogrammet har minskat på de offentligt anställda. Samtidigt som man stryper kommunerna, ökar man på antalet arbetslösa.
Att se till att de som jobbar mår bra på sina arbeten är livsviktigt. Arbetslivet får inte bara vara till för de som kan hålla sig friska och starka. De som är långtidsarbetslösa på grund av sjukdom borde också i allt högre grad komma in på sjukpensionsområdet. Från långtidsarbetslöshet och snuttjobb till heltidsanställda långvariga karriärer – Värt att kämpa för!