Slopa inkomstgränsen för studiestödet!

      Kommentarer inaktiverade för Slopa inkomstgränsen för studiestödet!

Inkomstgränserna för beviljandet av studiestöd bör slopas. Fpa krävde senaste vår att studerande skulle återbetala 31,5 miljoner euro av det utbetalade stödet. Detta på grund av att de som studerar helt enkelt inte klarat av att leva enbart på studiestödet och därför jobbat mera ”än tillåtet”.

En lagstiftning som leder till en sådan onödig byråkrati är inte hållbar i längden. Fpa borde noga satsa sina övervakningsresurser på annan nödvändig verksamhet. Det finns två alternativ; Endera höjs studistödet märkbart, eller så slopar man inkomstgränserna.

Med beaktande av den ekonomiska situation som Finland befinner sig i,  vore det klart bättre att uppmuntra de unga till att jobba. Det är också till fördel att studerande har en viss arbetspraktik när de utdimmiteras. Trots att inkomstgränserna skulle slopas, fördröjs inte studierna i någon märkbar grad, eftersom man redan i nuläget följer upp studieprestationerna. Villkoren för beviljandet av studietstödet är bundna till uppnådda studiepoäng eller avlagda kurser.

Regeringen borde vidta åtgärder i syfte att anpassa studiestödet, bostadsstödet för studerande och det allmänna bostadsstödet, samt återinföra det förhöjda stödet för vårdnadshavare.