Rätt till samvets- och religionsfrihet

      Kommentarer inaktiverade för Rätt till samvets- och religionsfrihet

I Europa och Finland pågår en kontinuerlig diskussion om friheten till religionsutövning kontra friheten att inte utöva religion. I takt med att sekulariseringen ökar och samhället blir mera mångkulturellt vill man marginalisera och gömma undan religionen. Samtidigt begränsas samvetsfriheten på flera håll i Europa. Detta trots att den Europeiska unionens stadga  garanterar medborgarna grundläggande rättigheter gällande tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.

Därför är det viktigt att måna om genuina rättigheter till fri religionsutövning, samt att vi med fritt sinne får dela med oss av det trosbudskap som vi själva fått ta del av i våra liv.