Sote-reformen ska främja lika tillgång till tjänster kvalitet

      Kommentarer inaktiverade för Sote-reformen ska främja lika tillgång till tjänster kvalitet

Finland går mot en intressant ”SOTE-höst”. Social- och hälsovårdsreform ska upp för debatt och beslut. Målsättningen med utkastet till lag om ordnandet av social- och hälsovården, som är ute på remissrunda, är att det skall ge bättre möjligheter att åstadkomma en omfattande och ambitiös helhetsreform av servicesystemet.

Om lagutkastet godkänns garanterar detta inte i sig att reformen kommer att lyckas. Hur de enskilda målen uppfylls beror i sista hand på hur de nya social- och hälsovårdsområdena och kommunerna som ansvarar för produktionen lyckas i genomförandet av lagen.

Den svenska modellen med mera valfrihet, kombinerat med privata lösningar har förts fram som ett komplement. Den svenska modellen har vissa fördelar. Men vid genomförandet har man också i Sverige gjort en del missar.

När den borgerliga alliansen i Sverige tog över makten för åtta år sedan, togs nya steg mot det som kallats den svenska modellen; mera privatisering och mera valfrihet på en skattefinansierad marknad. Speciellt i Stockholm mörks valfrihet inom vården tydligast. En tredjedel av sjukvården inom landstinget drivs privat och inte mindre än två tredjedelar av primärvården.

I Finland har näringslivets tankesmedja EVA förespråkat mera valfrihet. I sin rapport, årtiondets val, säger man att den svenska modellen skulle vara den bästa. Enligt EVA vore det enklast att införa valfrihet inom primärvården. För att marknaden ska fungera ska det finnas fri etablering, det ska finnas konkurrens och alla medborgare ska ha fritt val.

Jag tror att mera valfrihet kan förbättra effektiviteten och konkurrensen. Det finns inget som säger att privatproducerade hälsovårdstjänster skulle vara sämre än offentligt producerade. Eller vice versa. Däremot bör regelverket i den offentliga upphandlingen skärpas. Kvalitetskraven och nivån på servicen bör specificeras tydligare. Sanktioner bör följa, ifall vården inte uppfyller uppställda kvalitetskrav. Förresten bör detta krav även gälla den offentliga vården. Däremot är man nog inne på fel spår ifall samhället börjar återkräva vinstandelarna av de privata aktörerna. Vem vill efter det ta risker att starta privata vårdföretag i Finland, samtidigt som man betalar skatterna i Finland. Skatteflykt av de multionationella bolagen bör däremot behandlas separat.