Test

Okategoriserade

Hamas bör kallas vad de är – Terrorister 

Det är lördag morgon den 7 oktober. Det känns bra att efter en lång arbetsvecka ta tåget upp till Österbotten. På tåget har man bra tid att gå kolla igenom obesvarad epost och planera följande vecka. Budgetdebatten skulle starta på tisdag. På onsdag skulle Israels utrikesminister Eli Cohen besöka Finland. Det första statsbesöket från Israel…

Okategoriserade

KD beredd att ta regeringsansvar 

Kristdemokraterna fick 4,2 procents stöd i riksdagsvalet, vilket är 0,3 procentenheter högre jämfört med förra riksdagsvalet. Vi fick fem riksdagsledamöter. KD:s totala röstetal på riksnivå är det fjärde bästa resultatet i partiets historia, 130 694 röster vilket är över 10 000 tilläggsröster jämfört med föregående riksdagsval. Endast dryga 2000 röster saknades för att vi skulle…

Okategoriserade

Vår säkerhets- och utrikespolitik ska inte avgöras på en politisk auktion 

Efter att Ryssland anföll Ukraina har det knappast gått en dag utan att vi fått läsa uttalanden eller spekulationer gällande Finlands eller Sveriges Nato-medlemsansökan. Frågan har stor betydelse för vårt lands framtida säkerhet. Därför är det fullt förståeligt att ämnet debatteras. Samtidigt finns det risker för att informationsflödet, innehållande åsikter och spekulationer, kan överdoseras. En…

Okategoriserade

Regeringens bokslut 

Bokslutet närmar sig för statsminister Marins regering. Vilket arv lämnar den efter sig, vilka följdverkningar kommer det att medföra på längre sikt? Kristdemokraterna har kritisert regeringen för den snabbt ökade låneupptagningen och utebliven prioritering. Fram till slutet av 2023 ökar statsskulden ytterligare och landar kring 146 miljarder euro. Enbart ränteutgifterna för statsskulden uppgår nästa år…

Okategoriserade

Elpriset och jordbrukskrisen oroar 

Rysslands brutala krig mot Ukraina har pågått i snart 300 dagar. De vansinniga attackerna mot oskyldiga mänskor, främst riktat mot åldringar, kvinnor och barn, är en tragedi utan like.   Som en kombination av kriget och en överoptimistisk tidtabell för övergången till fossilfria bränslen har det lett till skyhöga elpriser och rekordinflation.  En av statsmaktens centrala…

Okategoriserade

Bränslebeskattningen drabbar folk på landsbygden, exportindustrin och jordbruket 

Den kristdemokratiska riksdagsgruppen presenterade på fredagen vår alternativbudget. När vi inledde beredningen av alternativbudget ställde vi oss frågan: spelar skuldbördan inom den offentliga sektorn någon roll? Svaret är naturligtvis ja. I ärlighetens namn bör konstateras att spelutrymmet är knappt. Trots det knappa spelutrymmet strävar vi till att använda ca 0,5 miljarder mindre skattemedel än vad regeringens budget skulle kosta. Finland håller inte längre måttet i nordisk ekonomisk jämförelse. Istället närmar vi oss länderna i centraleuropa. Ett av Marin regeringens mest långtgående…

KD beredd att ta regeringsansvar 

Kristdemokraterna fick 4,2 procents stöd i riksdagsvalet, vilket är 0,3 procentenheter högre jämfört med förra riksdagsvalet. Vi fick fem riksdagsledamöter. KD:s totala röstetal på riksnivå …
Read More

Regeringens bokslut 

Bokslutet närmar sig för statsminister Marins regering. Vilket arv lämnar den efter sig, vilka följdverkningar kommer det att medföra på längre sikt? Kristdemokraterna har kritisert …
Read More

Elpriset och jordbrukskrisen oroar 

Rysslands brutala krig mot Ukraina har pågått i snart 300 dagar. De vansinniga attackerna mot oskyldiga mänskor, främst riktat mot åldringar, kvinnor och barn, är …
Read More