Test

Okategoriserade

Bränslebeskattningen drabbar folk på landsbygden, exportindustrin och jordbruket 

Den kristdemokratiska riksdagsgruppen presenterade på fredagen vår alternativbudget. När vi inledde beredningen av alternativbudget ställde vi oss frågan: spelar skuldbördan inom den offentliga sektorn någon roll? Svaret är naturligtvis ja. I ärlighetens namn bör konstateras att spelutrymmet är knappt. Trots det knappa spelutrymmet strävar vi till att använda ca 0,5 miljarder mindre skattemedel än vad regeringens budget skulle kosta. Finland håller inte längre måttet i nordisk ekonomisk jämförelse. Istället närmar vi oss länderna i centraleuropa. Ett av Marin regeringens mest långtgående…

Okategoriserade

Dags att vakna till – annars går det åt skogen

Denna vecka förde riksdagen en remissdebatt om två redogörelser från regeringen, redogörelsen om försörjningsberedskapen och klimatplanen för markanvändningssektorn. Av redogörelserna  framgår det att även i dagens värld kan bli kallt och vi kan bli hungriga. Vi måste vara beredda på helt nya och allt mer komplexa hot. Coronapandemin visade på allvarliga brister och det stod klart att…

Okategoriserade

Interpellationen om regeringens energipolitik nödvändig

KD:s riksdagsgrupp är med i interpellation gällande regeringens energipolitik. Genom interpellationen vill vi ha svar på frågor som berör de problem som är relaterade till medborgarnas vardag, energipolitiken på EU-nivå, samt statens ägarstyrning i bl.a  Fortum/Uniper härvan.  Kommer vi att ha tillräckligt med tillgång på värme och el i vinter? Vad kostar det att ta sig…

Okategoriserade

Risk för att ännu flera vårdare säger upp sig  

Finland befinner sig mitt i en mycket djup vårdkris. Vårdfacken kämpar för bättre lön och arbetsvillkor får vårdpersonalen. Eftersom arbetsmarknadsparterna inte lyckats förhandla sig fram till en lösning hotar vårdfacken med nya strejker. Krisen har kulminerat i en uppdatering av patientsäkerhetslagen, som Marins regering nu fört till riksdagen. Underresurseringen av personal inom äldreomsorgen och på…

Okategoriserade

Sänk bränsleskatten!

Det har nu gått fyra månader sedan Ryssland på bred front anföll Ukraina. Kriget tär på tålamodet. Allra värst lider ukrainarna. Tiotusentals soldater och tusentals civila har fått sätta livet till. Därutöver har tusentals civila sårats. När det förhoppningsvis blir slut på krigandet är det en lång väg förrän landet byggts upp. Prislappen för återuppbyggnadsarbetet…

Okategoriserade

Välkommen till Finland – och den byråkratiska digivärlden

Rysslands anfallskrig mot Ukraina har lett till att närmare 6 miljoner människor har blivit tvungna att fly undan kriget till andra länder. Av dem beräknas cirka 40 000–80 000 komma till Finland. Jag har under de senaste månaderna på nära håll följt med den byråkrati som flyktingarna måste genomgå. Jag kan intyga att de inte har det lätt….

Dags att vakna till – annars går det åt skogen

Denna vecka förde riksdagen en remissdebatt om två redogörelser från regeringen, redogörelsen om försörjningsberedskapen och klimatplanen för markanvändningssektorn. Av redogörelserna  framgår det att även i dagens värld …
Read More

Sänk bränsleskatten!

Det har nu gått fyra månader sedan Ryssland på bred front anföll Ukraina. Kriget tär på tålamodet. Allra värst lider ukrainarna. Tiotusentals soldater och tusentals …
Read More