Test

Okategoriserade

Regeringens bokslut 

Bokslutet närmar sig för statsminister Marins regering. Vilket arv lämnar den efter sig, vilka följdverkningar kommer det att medföra på längre sikt? Kristdemokraterna har kritisert regeringen för den snabbt ökade låneupptagningen och utebliven prioritering. Fram till slutet av 2023 ökar statsskulden ytterligare och landar kring 146 miljarder euro. Enbart ränteutgifterna för statsskulden uppgår nästa år…

Okategoriserade

Elpriset och jordbrukskrisen oroar 

Rysslands brutala krig mot Ukraina har pågått i snart 300 dagar. De vansinniga attackerna mot oskyldiga mänskor, främst riktat mot åldringar, kvinnor och barn, är en tragedi utan like.   Som en kombination av kriget och en överoptimistisk tidtabell för övergången till fossilfria bränslen har det lett till skyhöga elpriser och rekordinflation.  En av statsmaktens centrala…

Okategoriserade

Bränslebeskattningen drabbar folk på landsbygden, exportindustrin och jordbruket 

Den kristdemokratiska riksdagsgruppen presenterade på fredagen vår alternativbudget. När vi inledde beredningen av alternativbudget ställde vi oss frågan: spelar skuldbördan inom den offentliga sektorn någon roll? Svaret är naturligtvis ja. I ärlighetens namn bör konstateras att spelutrymmet är knappt. Trots det knappa spelutrymmet strävar vi till att använda ca 0,5 miljarder mindre skattemedel än vad regeringens budget skulle kosta. Finland håller inte längre måttet i nordisk ekonomisk jämförelse. Istället närmar vi oss länderna i centraleuropa. Ett av Marin regeringens mest långtgående…

Okategoriserade

Dags att vakna till – annars går det åt skogen

Denna vecka förde riksdagen en remissdebatt om två redogörelser från regeringen, redogörelsen om försörjningsberedskapen och klimatplanen för markanvändningssektorn. Av redogörelserna  framgår det att även i dagens värld kan bli kallt och vi kan bli hungriga. Vi måste vara beredda på helt nya och allt mer komplexa hot. Coronapandemin visade på allvarliga brister och det stod klart att…

Okategoriserade

Interpellationen om regeringens energipolitik nödvändig

KD:s riksdagsgrupp är med i interpellation gällande regeringens energipolitik. Genom interpellationen vill vi ha svar på frågor som berör de problem som är relaterade till medborgarnas vardag, energipolitiken på EU-nivå, samt statens ägarstyrning i bl.a  Fortum/Uniper härvan.  Kommer vi att ha tillräckligt med tillgång på värme och el i vinter? Vad kostar det att ta sig…

Okategoriserade

Risk för att ännu flera vårdare säger upp sig  

Finland befinner sig mitt i en mycket djup vårdkris. Vårdfacken kämpar för bättre lön och arbetsvillkor får vårdpersonalen. Eftersom arbetsmarknadsparterna inte lyckats förhandla sig fram till en lösning hotar vårdfacken med nya strejker. Krisen har kulminerat i en uppdatering av patientsäkerhetslagen, som Marins regering nu fört till riksdagen. Underresurseringen av personal inom äldreomsorgen och på…

Regeringens bokslut 

Bokslutet närmar sig för statsminister Marins regering. Vilket arv lämnar den efter sig, vilka följdverkningar kommer det att medföra på längre sikt? Kristdemokraterna har kritisert …
Read More

Elpriset och jordbrukskrisen oroar 

Rysslands brutala krig mot Ukraina har pågått i snart 300 dagar. De vansinniga attackerna mot oskyldiga mänskor, främst riktat mot åldringar, kvinnor och barn, är …
Read More

Dags att vakna till – annars går det åt skogen

Denna vecka förde riksdagen en remissdebatt om två redogörelser från regeringen, redogörelsen om försörjningsberedskapen och klimatplanen för markanvändningssektorn. Av redogörelserna  framgår det att även i dagens värld …
Read More