Wake up Finland – Europe!

      Kommentarer inaktiverade för Wake up Finland – Europe!

Wake up – vakna upp Finland och Europa. Under de senaste åren har vi sett en massflytt av
industriproduktionen till billigare länder. Den här veckan tvingades vi åter bevittna, när Finlands tidigare flaggskepp Nokia, meddelade om att de säger upp 3700 personer i Finland. Är det någon som är förvånad? I så fall är det tid att vakna upp. Finland och de flesta länderna i EU har under en längre tappat sin konkurrenskraft.

Vårt grannland Sverige har tillsatt en framtidskommission. Framtidskommissionen består av
statsministern och de övriga tre partiledarna i regeringen samt nio personer från olika delar av det svenska samhället. Kommissionen syftar till att identifiera viktiga samhällsutmaningar Sverige står inför på längre sikt, mot år 2020 och år 2050.

Johan Ronnestam, en av Sveriges mest kända konsulter inom branding och media, blev av
kommissionen ombedd att skriva en bloggartikel under temat: Hur möter vi en jobblösframtid? Ronnestams skriver träffande: ”Vi går en framtid till mötes där omsättning och vinst rinner ur företagen i takt med att den globala konkurrensen ökar fortare än någonsin. Länder som Kina och Indien med enorma folkmängder skapar nya regler för världshandeln. Afrika bubblar sakta bakom
kulisserna. Samtidigt sker en extrem digitalisering av såväl produktion, marknadsföring och leverans av produkter och tjänster som på sikt leder till mindre jobb – oavsett hur många företag vi startar”.

Idag pågår en teknisk revolution i ett rasande tempo. För varje dag kommer nya innovationer
som förändrar den verklighet vi levde i igår. Finland var under 90-talet ett föregångsland inom ICT-branschen. Nokia var ett företag vars framgångssaga tillkom tack vare en personal med hög-teknologiska kunskaper. Utvecklingen av hård- och mjukvara har passerat den kritiska punkt som gör att kostnaderna förinvesteringar i ny teknologi, både maskiner och programvara, nu understiger kostnaderna för såväl att bedriva produktion i Finland som att flytta produktionen till låglöneländer.

Ronnestam nämner som exempel det Kinesiska bolaget Foxconn, som bland annat producerar iPhones och iPads. De har nu en personalstyrka på 1,2 miljoner människor och 10000 robotar för att klara av sina leveransmål. Under 2011 deklarerade företaget att man nu kommer investera
i teknologi och utöka antalet robotar till 1 miljon, du läste rätt, redan 2014. Ett land, där personal-kostnaderna utgör bara en bråkdel i jämförelse med vår nivå, gör alltså en storsatsning på automatisering.

Vad ger det här för signal till länder som Finland? Jag har svårt att se att det skall finnas en
återgång till traditionell storindustri. Vi måste istället hitta nya nischer och underlätta förutsättningarna för de små- och medelstora företagen. Idag verkar 22 miljoner små och medelstora företag i EU. Under perioden 2002-2011 tillkom 13 miljoner nya jobb inom sm-sektorn. Det är här tillväxtpotentialen måste sökas. Men, tyvärr finns det ännu alltför många olösta problem som bromsar tillväxten. Vi har alltför mycket byråkrati och omkostnader som belastar småföretagen.

Idag återfinns ännu fyra av EU-länderna bland världens G8 länder. Ifall den nuvarande trenden
fortsätter är det i framtiden osäkert om dessa länder finns kvar i G8 gruppen. Trots finanskrisen, och osäkerheten hur den slutliga lösningen kommer att se ut, är det av oerhörd vikt att slå vakt om både Finlands och EU:s framtida konkurrenskraft.