Är Päivi Räsänen en hårdhjärtad kvinna?

      Kommentarer inaktiverade för Är Päivi Räsänen en hårdhjärtad kvinna?

Eftersom median på ett skickligt sätt lyckats skapa motsättningar mellan KD och kyrkan också när det gäller frågan om kvotflyktingarna, har jag tagit mig friheten att översätta vad vår partiordförande verkligen sagt och menat i frågan. Följande åsiktsyttringar av Räsänen är alltså inte ”klippt och skuret för att passa” in i sammanhang som eventuellt gynnar andra parters, intresse-organisationers eller politiska aktörers egna intressen:

Att välja flyktingar med målsättningen att underlätta anpassning betyder inte diskriminering. Det finns tiotals miljoner flyktingar i världen, vilka varit tvungna att fly från sitt hemland på grund av etnisk, religiös eller politisk förföljelse. Alla förföljda bör hjälpas oberoende av religion eller andra orsaker till förföljelse. Men, trots det kan Finland inte hjälpa alla, men vi kan sköta vår del. Finland har förbundit sig att ta emot 750 kvotflyktingar per år. Som ett exempel på en förföljd grupp lyfte jag fram kristna som i de flesta fall anpassat sig väl till vårt samhälle. Vi har i Finland goda exempel på anpassning av flyktingar från bl.a Burma (Myanmar) och Sudan. Religiösa band till urbefolkningen underlättar integrationsprocessen. Ett annat exempel på lyckad integration finns också när det gäller vietnameser som i tiden tvingades fly undan kommunismförtrycket. Med andra ord föreslog jag inte att Finland skulle ta emot enbart kristna flyktingar, eller att religionsbakgrunden skulla fungera som valkriterie. Däremot anser jag att man kunde välja sådan grupper som redan har naturliga och kulturella band till urbefolkningen. Detta skulle underlätta integrationen. Emedan en märkbar del av flyktingarna förföljs, just på grund av sin tro, är det av relevant betydelse att också beakta denna aspekt.