Den inkommande sommarens skörd är den viktigaste sedan 1940-talet

      Kommentarer inaktiverade för Den inkommande sommarens skörd är den viktigaste sedan 1940-talet

Redan nu är det tydligt att kriget i Ukraina kommer att höja matpriserna överallt. Krigets humanitära påföljder är skrämmande att ens föreställa sig.

Ukraina är en enormt viktig exportör av spannmål till bland annat Nordafrika och Mellanöstern. 95 % av spannmålsexporten från Ukraina riktar sig till Asien och Mellanöstern. Kriget försvagar oundvikligen jordbruket i Ukraina och kan även försvåra matexporten från Ryssland samt leda till spekulationer, vilket höjer spannmålspriserna ytterligare. De allra fattigaste och mest sårbara människorna i utvecklingsländerna kommer naturligtvis att lida allra mest av situationen, men inte ens vi finländare kan undvika en kraftig stegring av livsmedels- och energipriserna.

I Finland och hela Europeiska unionen måste nu jordbrukets ställning ses över. EU:s gemensamma jordbrukspolitik skapades i tiderna för att effektivera det primitiva jordbruket i Europa mitt i den efterkrigstida livsmedelsbristen. Nu kan vi ha motsvarande tider framför oss och prioriteringarna inom jordbruket måste därför omprövas.

Dessutom bör vi komma ihåg att vårt jordbruk är helt beroende av externa produktionsfaktorer såsom energi, gödsel och maskiner. Men det finns också positiva möjligheter. Att utöka lagringskapaciteten för biogas på gårdarna förbättrar försörjningssäkerheten samtidigt som det minskar på utsläppen.

Jordbruket behöver ett omedelbart krispaket eftersom bland annat bränslepriserna kommer att skjuta i höjden. På längre sikt torde krisen även höja på producentpriserna, men gårdarna måste nu hållas på fötter tills sommaren till vilket pris som helst. Sommarens skörd 2022 kan vara den viktigaste i Finlands historia sedan andra världskriget.

Förhoppningsvis återfår jordbruket som yrke äntligen den heder det förtjänar.